Денчо Михов

Денчо Михов е роден на 20 октомври 1961 г. в гр. Бургас. По образование е инженер-химик. Има 10-годишен стаж като преподавател в катедра Неорганична химия в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас.

Научни интереси: термодинамични изследвания на многокомпонентни водно-солеви системи на силни електролити. Има множество публикации във водещи международни химични и термодинамични издания.

Основател и управител на издателство “Либра Скорп” (от 2002 г.).

Литературни интереси: съвременна българска литература (поезия, белетристика, историческа литература). Редактор на редица книги от съвременни автори в областта на художествената литература и най-вече на тема краезнание.

Емблематична книга: “Въведение в маркучологията” (2010) – научна монография. Науката “маркучология” е за първи път въведена и описана от автора. В монографията е направен първи опит да се представят синтезирано, в популярна форма, дългогодишните научни изследвания на автора.

Книги от автора

8,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
8,00 лв.

Редактор на книги

10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
15,00 лв.
9,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
7,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.
7,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
5,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
15,00 лв.
14,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
14,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
15,00 лв.
13,80 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
13,80 лв.
19,90 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
19,90 лв.
8,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
8,00 лв.
13,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
13,00 лв.
13,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
13,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
15,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
15,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
10,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
10,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
20,00 лв.
Отстъпка:
-5.00 лв
Цена
15,00 лв.
8,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
6,00 лв.
7,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
7,00 лв.

Публикации от автора

Ревюта

Разкази

Забавно

Философия

Литература

Публикации за автора