Тестове по химия за студенти

ISBN:
978-954-471-947-0
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1 cm
Брой страници: 
72 стр.
Година на издаване: 
2023
Рейтинг: 
0
Цена: 
10,00 лв.
Цена: 
10,00 лв.

Целта на курса по “Химия” за студенти от специалност “Медицина” е студентите да получат познания за основните химични процеси, които лежат в основата на обмяната на веществата, на биологичното окисление и свързаното с него превръщане на енергията, на регулацията, контрола и интеграцията на химичните процеси в организмите. Изучаването на химическите аспекти на молекулните основи на живота дава познания върху състава, строежа и функциите на клетъчните компоненти, върху химичните реакции и процеси, протичащи в клетките и тяхната регулация и обяснява тяхното значение за организма в норма и патология. Този подход е необходим за разбирането и усвояването на биохимичните процеси в човешкото тяло, фармакологията, клиничната медицина и физиологията, за разкриване на причините за заболяванията и назначаване на терапия. Основните задачи са: овладяване на основни химични понятия, касаещи характеристика на обменните процеси в организма, в частност: буферни системи, ензими, биологично окисление, химични аспекти на въглехидратната, аминокиселинна и липидна обмяна; основни типове хетероциклени съединения и биологично-активни техни производни. Запознаване с апаратура за анализ на биологични обекти.

Тестовете обхващат:
– Химична връзка и строеж на молекулата.
– Дисперсни системи.
– Химична кинетика и химично равновесие.
– Окислително-редукционни процеси и редокс-системи.
– Въглеводороди.
– Хидроксилни производни на въглеводородите и тиоли.
– Карбонилни производни на въглеводородите.
– Карбоксилни киселини.
– Аминопроизводни.
– Аминокиселини и пептиди.
– Въглехидрати.
– Липиди.
– Хетероциклени съединения.

Наложилото се в последно време обучение в електронна среда поставя нови предизвикателства пред всички нас. Това наложи търсенето на нови форми за обучение и проверка на знанията, които да дадат възможност за пълноценна подготовка на студентите и успешно полагане на изпит.

Предложеният сборник с тестове по химия е предназначен за самостоятелна работа на студентите, но може да бъде използван и за дискусии по време на учебните семинари. Той съдържа както въпроси с избираем верен отговор, така и въпроси с отворен отговор, които изискват изразяване с химични уравнения на познати от лекционния курс процеси.

Чрез този сборник се цели по-пълно и задълбочено усвояване на заложеното в учебната програма по химия съдържание.

-------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите