Румяна Янкова-Аврамова

Румяна Златинова Янкова-Аврамова е преподавател в катедра “Неорганична и аналитична химия” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Област на научни интереси: координационни съединения – синтез, структура, квантово-химични изчисления; равновесия в разтвори, съдържащи метални йони; ин витро биоактивни керамики.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.