Румяна Янкова-Аврамова

Румяна Златинова Янкова-Аврамова е преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Доцент по “Неорганична химия”. Лекции и упражнения по дисциплините “Неорганична химия”, “Приложна химия”, “Обща химия”, “Структурна неорганична химия”, “Методика и техника на химичните демонстрации в неорганичната химия”, “Химия и опазване на околната среда”, както и семинарни занятия по “Стехиометрични изчисления” и “Химия и опазване на околната среда”.

Ръководител катедра “Физиология, химия и биохимия” и зам.-декан на Медицински факултет в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Област на научни интереси: координационни съединения – синтез, структура, квантово-химични изчисления; равновесия в разтвори, съдържащи метални йони; ин витро биоактивни керамики.

Оценител към Фонд “Научни изследвания”, научна област “Химически науки”, член на редакционния съвет на списание “Science & Research”.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.