Квантовохимично охарактеризиране на самариев селенит

ISBN:
978-954-471-920-3
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1 cm
Брой страници: 
72 стр.
Година на издаване: 
2023
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

През последните години все по-голямо внимание се отделя на съединенията на редкоземните елементи, което е породено от ред обстоятелства, свързани с развитието на някои съвременни и перспективни области на техниката – ракетостроене, радиоелектротехника, ядрена техника, медицина и др. Изясни се, че тези елементи не са така редки в природата, както се смяташе по-рано, а образуват голям брой самостоятелни минерали и типове находища, в които се явяват главни и често единствени полезни компоненти. Съвременните изследвания показват, че в земната кора тези елементи са по-разпростра­не­ни от такива отдавна познати на човека минерали като оловото, златото, живака и др. и че по значение за съвременната техника те заемат едно от първите места измежду всичките срещащи се в природата елементи.

Синтезирането и получаването на нови селенити е в резултат на развитието на високите технологии и стремежа за получаване на нови материали с интересни и ценни за практиката свойства. Селенитите се прилагат основно в стъкларска и керамична промишленост; полупроводниковата техника и микроелектроника; фармацевтичната промишленост и производството на препарати за растителна защита.

Разнообразни са областите на приложение както на редкоземните елементи, така и на селенсъдържащите съединения. Селенитите на редкоземните елементи са недостатъчно изучени. Получаването и изследването на техните свойствата и реактивоспособност е важно за приложението им в практиката.

В настоящото учебно пособие е представен начин на получаване на самариев селенит и са изследвани неговите свойствата и реактивоспособност.

Геометричната и електронна структура на съединението, както и неговата реактивоспособност са изследвани теоретично чрез прилагане Теорията на функционала на плътността.

--------------
Настоящото учебно помагало е предназначено за студенти и докторанти, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Бургас:
– специалност “Химия за бъдещето”, изучаващи дисциплината Изчислително моделиране на молекулни системи и фармацевтични препарати;
– специалност “Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”, изучаващи дисциплината “Структурна неорганична химия”;
– докторанти по докторска програма “Неорганична химия”, изучаващи дисциплината “Структурна химия”.

--------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите