Анализи

Чорбаджи Юрдан и семейството му никога не прощават на Яворов

преди 6 дни 14 часа

В град Елена все още живее споменът за чорбаджи Юрдан Хаджипетков Тодоров (1848-1931). Син на известния “тежък” търговец Петко Тодоров, който въртял търговия с Цариград, Виена, Милано и Лион, той се изучил в най-реномираното за онези времена училище – Робърт колеж в Цариград...

Митрополит Серафим спасява Сливен от ордите на Шевкет паша

преди 6 дни 14 часа

На 3 юни 1873 година в Сливен тържествено бил посрещнат дядо Серафим – не само първи владика на града и епархията, но и символ на възродената след петвековно обезличаване българска православна църква. В книгата си “И стана ден” писателят Цончо Родев описва това събитие подробно, по запазени свидетелства...

Дигиталното публикуване и виртуалните издателски процеси в съвременния свят

преди 4 months 4 дни

В първите години на новото хилядолетие у нас започват да излизат изследвания за дигиталното публикуване, като все още фокусът е съсредоточен върху електронните издания. Така през 2003 г. излиза изследването на Тодор К. Тодоров К. „Електронни книги“ (В. Търново, Астарта, 2003), а десет години по-късно същият автор публикува и монографията, в която продължава проучванията си...

Ключовата роля на възприятието за регулацията на поведението

преди 5 months 2 седмици

Тази статия има за цел да опише принципите на действие, характерни за регулацията на поведението, изхождайки от способността за възприятие, която се явява свързващото звено между вътрешната среда на живия организъм и външната среда (обкръжаващият го свят). Именно тази способност – да се трансмират външни стимули според вътрешни потребноти), предопределя успешното взаимодействие между организъм и околна среда...

Произход и еволюция на окото

преди 5 months 2 седмици

Тази статия има за цел да опише как се развива човешкото око в продължение на стотици и милиони години. Структурите на окото са толкова сложни и прецизни, че е трудно да се допусне то да се разглежда като еволюционен продукт. Въпреки това, има достатъчно аргументи, потвърждаващи еволюционният произход на очите...

Феноменът “синестезия” в контекста на “семантичния вакуум”

преди 5 months 4 седмици

На латински език сензус (sensus) означава усет (усещане). Поради широкото използване на латинския език в медицината, думата “сетивен” често се заменя със “сензорен”. Същата дума (усет, усещане) на гръцки език е естезия.

История, традиции и бъдеще на детските иконописни школи в България

преди 6 months 3 седмици

От исторически запазени сведения и научни изследвания знаем, че известните родове зографи и резбари дълги години, от поколение на поколение са предавали занаята, който до голяма степен се е оприличавал като семеен. Синовете, чиракували семейния занаят, учели се от бащи и по-големи братя, следвайки стриктно написаните ерминии...

От зрение към познание

преди 8 months 2 седмици

Целта на тази статия е да се разгледат някои основни възгледи по отношение на познанието, тръгвайки от древни философски идеи, оставили отпечатък до наши дни, и допринесли за обогатяването на философската мисъл. По-специално, акцентът е върху връзката между сетивното и рационалното познание –дали те са два напълно различни компонента на човешката психика, или сетивата са прекият източник на познание?

Трети март или невъзможният героизъм

преди 1 година 1 седмица

Образът на героя, на Апостола, не знаем дали ни е нужен днес и какъв щеше да бъде, но ние нему не сме никак нужни. Апостолът е невъзможен в нашето безумно време. Време, пропито от невидима и много по-страшна война – там, където злото приема образ на добро.

Светлини и сенки под знамето на свободата – Левски, Димитър Общи и Поп Кръстьо

преди 1 година 1 month

Галерията от образи в романа “Левски" е положена върху широкото платно на европейските обществено-политически процеси и българската действителност, като характеризирането им непрекъснато се движи между различните амплитуди на героическото, делнично-всекидневното и профанирането на героичното до нивото на бутафорност.

Страници