Анализи

История, традиции и бъдеще на детските иконописни школи в България

преди 0 сек

От исторически запазени сведения и научни изследвания знаем, че известните родове зографи и резбари дълги години, от поколение на поколение са предавали занаята, който до голяма степен се е оприличавал като семеен. Синовете, чиракували семейния занаят, учели се от бащи и по-големи братя, следвайки стриктно написаните ерминии...

От зрение към познание

преди 1 month 1 седмица

Целта на тази статия е да се разгледат някои основни възгледи по отношение на познанието, тръгвайки от древни философски идеи, оставили отпечатък до наши дни, и допринесли за обогатяването на философската мисъл. По-специално, акцентът е върху връзката между сетивното и рационалното познание –дали те са два напълно различни компонента на човешката психика, или сетивата са прекият източник на познание?

Трети март или невъзможният героизъм

преди 5 months 1 седмица

Образът на героя, на Апостола, не знаем дали ни е нужен днес и какъв щеше да бъде, но ние нему не сме никак нужни. Апостолът е невъзможен в нашето безумно време. Време, пропито от невидима и много по-страшна война – там, където злото приема образ на добро.

Светлини и сенки под знамето на свободата – Левски, Димитър Общи и Поп Кръстьо

преди 6 months 2 седмици

Галерията от образи в романа “Левски" е положена върху широкото платно на европейските обществено-политически процеси и българската действителност, като характеризирането им непрекъснато се движи между различните амплитуди на героическото, делнично-всекидневното и профанирането на героичното до нивото на бутафорност.

За “Случаят Джем” от Вера Мутафчиева

преди 6 months 3 седмици

Образи, върху които се гради наративът на романа. Откъс от монография на Лалка Павлова върху “Случаят Джем” от Вера Мутафчиева.

Метафориката на бледината като визуална проекция на героичното във Вазовата “Епопея на забравените”

преди 8 months 1 седмица

В разнородния и пищен художествен свят на Епопеята съществуват немалко заслужаващи сериозно анализационно усилие значими детайли, защото справедливо известна е аксиомата, че малкото камъче обръща колата, щипката сол услажда гозбата, а „незримият“ щрих поражда необяснимото в литературата. Естествено е тогава подобен избор, който предлага тук оформеното заглавие, да бъде в значителна степен оправдан...

Транс – човекът на новото време?

преди 11 months 1 седмица

След диспутите около ратифицирането на Истанбулската конвенция, дори в българското консервативно общество се заговори за джендър (gender) извън рамките на академичните и специализирани среди. За съжаление това в голяма степен беше и е дискурсът, който доминира и други събития като ежегодния гей-парад, например...

Държава и държавност – образът на цар Борил

преди 2 години 7 months

Фрагмент от „Асеновци и българската държавност в тетралогията на Фани Попова-Мутафова“, монография, издателство „Български писател“, София, 2019 г.

Темата за двойствеността в произведенията на Херман Хесе – критическа рецепция в България

преди 3 години 6 months

Между контаминацията от западни и източни философски субстрати изниква темата за двойствеността в творчеството на Херман Хесе. Движението на ин и ян, съзерцание и действие, хармония и хаос образуват квинтесенцията на много от авторовите творби...

Творческа рецепция на Томас Ман и Херман Хесе в България

преди 3 години 6 months
Творческа рецепция на Томас Ман и Херман Хесе в България (снимка: www.pismenica.rs)

В полето на творческата рецепция на Томас Ман и Херман Хесе в България не се наблюдава голям обем произведения, които пряко или косвено да интерпретират теми и мотиви от творчеството на двамата автори...

Страници