Анализи

Стефан Стамболов: Един образ – две творчески визии

преди 3 седмици 17 часа

Лалка Павлова представя задълбочен литературно-критически сравнителен анализ на два романа, посветени на личността Стамболов: “Ангел или Демон” на Александър Томов и “Стефан Стамболов: Воля за държава” на Бойко Беленски.

Личност и общество в статиите на Нешо Бончев

преди 2 months 2 седмици

“Знаменит е тоя писател Бончов, кой е той, де се е родил, де живее?” – пита Константин Иречек в едно от писмата си (1875 г.) до Марин Дринов.

Човекът – изречение с безброй правописни грешки

преди 3 months 2 седмици

Да се пише за Йордан Радичков, а още повече да се прави опит за тълкуване на разказите му, е едно огромно предизвикателство. В неговия художествен свят, според Валери Стефанов, реките влачат библейски удавници, а от паметта на талази извират утаени митични представи...

Жена, слово, космос в цикъла “Сгъстена тишина” от Дора Габе

преди 4 months 1 седмица

В параметрите на българската и европейската литература от ХХ век творчеството на Дора Габе представлява крупно естетическо явление. Може би затова изненадва фактът, че независимо от почти едновременната поява на двете столетнички – Дора Габе и Елисавета Багряна – литературната критика проявява по-голям интерес към творчеството на Багряна...

“Театърът” на българското битие в поемата на Петко Тенев – Каневски “Живот на кредит”

преди 4 months 2 седмици

Казват, че истинското изкуство се ражда от голяма болка. А болката... тя е като малка белогрива вълничка, шибната жестоко от вятъра и подела от дълбините на морето най-тъмните си предчувствия за приближаващо Зло, което постепенно набъбва като лавина и с огромна унищожителна сила отмъстително се стоварва върху брега.

Макрокосмос и микрокосмос в “Сеизмограф на сърцето” от Елисавета Багряна

преди 4 months 3 седмици

Елисавета Багряна принадлежи към онези малцина посочени от съдбата творци, чийто талант е забелязан и оценен по подобаващ начин още с първите й публикации – Йордан Йовков съдейства на Лиза Белчева да публикува стихотворенията си “Вечерна песен” и “Защо” в списание “Съвременна мисъл” (1915 г.), а проф. Михаил Арнаудов оценява положително двете й творби в сп. “Съвременник”.

Горчивата истина за човешката екзистенция в цикъла „Любители на чай“ от Андрей Андреев

преди 4 months 3 седмици

Поемата “Любители на чай” е писана през 1993 – 1994 г., едно изключителни сложно време в новото българско битие, когато старото вече си е отишло, а новото все още няма свое собствено лице...

Людмил Стоянов – мълчанието и смъртта на любовта в стихосбирката му “Видения на кръстопът”

преди 6 months 6 дни

Лалка Павлова за първата стихосбирка на Людмил Стоянов – “Видения на кръстопът” (книгопечатница “Гутенберг”, С., 1914 г.), написана “в духа на заветите на Символизма” и плод на търсещото съзнание на поета през “замъгления поглед” на преходното време.

Българският символизъм

преди 6 months 2 седмици
Литературният кръг “Мисъл” – Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров, Кръстьо Кръстев

Първата проява на българския модернизъм се реализира от литературния кръг „Мисъл”, чиито водещи представители Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров и д-р Кръстев определят новите посоки на българското културно развитие...

Дора Габе и нейните “Теменуги” в контекста на българския символизъм

преди 6 months 3 седмици

Сред поредицата от мъжки имена в потока на символистичната поезия със своя светлина се откроява и една жена – Дора Габе с нейната първа стихосбирка “Теменуги”. Сборникът с лирически миниатюри излиза в издателство “Придворна печатница”, С., през 1908 г. “Теменуги” е първата женска книга в българската литература.

Страници