Анализи

Макрокосмос и микрокосмос в “Сеизмограф на сърцето” от Елисавета Багряна

преди 9 months 1 седмица

Елисавета Багряна принадлежи към онези малцина посочени от съдбата творци, чийто талант е забелязан и оценен по подобаващ начин още с първите й публикации – Йордан Йовков съдейства на Лиза Белчева да публикува стихотворенията си “Вечерна песен” и “Защо” в списание “Съвременна мисъл” (1915 г.), а проф. Михаил Арнаудов оценява положително двете й творби в сп. “Съвременник”.

Горчивата истина за човешката екзистенция в цикъла „Любители на чай“ от Андрей Андреев

преди 9 months 2 седмици

Поемата “Любители на чай” е писана през 1993 – 1994 г., едно изключителни сложно време в новото българско битие, когато старото вече си е отишло, а новото все още няма свое собствено лице...

Людмил Стоянов – мълчанието и смъртта на любовта в стихосбирката му “Видения на кръстопът”

преди 10 months 3 седмици

Лалка Павлова за първата стихосбирка на Людмил Стоянов – “Видения на кръстопът” (книгопечатница “Гутенберг”, С., 1914 г.), написана “в духа на заветите на Символизма” и плод на търсещото съзнание на поета през “замъгления поглед” на преходното време.

Българският символизъм

преди 11 months 4 дни
Литературният кръг “Мисъл” – Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров, Кръстьо Кръстев

Първата проява на българския модернизъм се реализира от литературния кръг „Мисъл”, чиито водещи представители Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров и д-р Кръстев определят новите посоки на българското културно развитие...

Дора Габе и нейните “Теменуги” в контекста на българския символизъм

преди 11 months 1 седмица

Сред поредицата от мъжки имена в потока на символистичната поезия със своя светлина се откроява и една жена – Дора Габе с нейната първа стихосбирка “Теменуги”. Сборникът с лирически миниатюри излиза в издателство “Придворна печатница”, С., през 1908 г. “Теменуги” е първата женска книга в българската литература.

Символните полета на страданието, състраданието и познанието в поемата “Градът” на Стефан Тинтеров

преди 11 months 3 седмици

В поетичния свят на Стефан Тинтеров по особено оригинален начин съжителстват елементи на индивидуалистичната естетика с важни принципни особености на символизма и експресионизма... Тази особеност на творческия му подход е откроена във философската му поема „Градът” (1910 г.)...

Духът на Трифон Кунев – сред сенките на миналата слава

преди 11 months 3 седмици

Изкуството е отражение на света, живота и човека през призмата на емоционално-психологическото и мирогледното възприятие на отделния художник – бил той поет, музикант или жрец на багрите и четката. И колкото по-самобитно е едно произведение, толкова по-голяма е неговата стойност като индивидуално, лично откритие...

Любомир Весов – пилигрим сред простори безцветни и снежни постели...

преди 11 months 3 седмици

Не знам дали това е случайност, Съдба или е последица от обстоятелствата на историческия момент, но (с малки изключения) българските поети-символисти си отиват рано от света: Пейо Яворов – на 36 години се самоубива, Гео Милев – на 30 години е убит след арест в Дирекцията на полицията ... Любомир Весов – на 30 години, обкръжен от сръбската полиция, се самоубива...

“Сънят на любовта” от Емануил Попдимитров – духовен пир за двама

преди 12 months 2 дни

Представянето на човека и твореца Емануил Попдимитров е твърде сложна задача както по отношение на пътищата на живота му, така и поради големия обем и жанрова многопосочност на творческия му диапазон. Многообхватното му творчество обаче не може да бъде причислено към изчистените форми на едно от характерните за 20-те и 30-те години на ХХ век литературни направления...

Рицарят Христо Ясенов и неговият замък

преди 1 година 5 дни

Своята първа стихосбирка поетът Христо Ясенов озаглавява “Рицарски замък”. И съвсем не е случайно, че и аз озаглавих своята статия за поезията му по този начин...

Страници