Георги Н. Николов

Георги Николов Николов е роден на 29 януари 1956 г. в Бургас. Завършва специалност “Българска филология” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 1980 г. Дълги години работи като журналист в Бургас.

От 2007 г. живее във Велико Търново, където пише на свободна практика. Печатал е в “Литературен фронт”, “Пламък”, “Септември”, “Струма”, “Море”, “Родолюбие”, “Родна реч”, “Език и литература”, “Морски вестник”, “Морски свят”, “Ек”, в сборници от научни конференции.

Занимава се трайно с литературна история и критика. Негов е печатният сборник “Пътища” (1995 г.) – за наши ранни маринисти и за български автори в чужбина до 50-те г. на ХХ в., сборникът “Творци и време” (2015 г., изд. “Български писател”), “Енциклопедичен справочник на българската литература, създавана в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19. – 21. век” (2021 г.), “Морето в моя стих не е измислено. Българската маринистична лирика в периода 19. – 21. век” (антология, 2022 г.), “Пътища към добротата” (2023 г.)  и електронните книги “Морето в българската периодика XIX-XX век”, “Сини далнини”, “Литературна диаспора”, “Български пера в чужбина. Пътеписи. Морски блянове”.

Има публикации в изданията ни в Англия, Франция, САЩ, Канада, Кипър и др. Интересува се от ранни пътеписи на български автори и от творчеството на нашите писатели в диаспората от началото на ХХ в. и досега.

Публикации от автора

Ревюта

Интервюта