Рецензии

Размислите на Тонка Чанкова за минало, настояще и бъдеще в книгата “Мечта за България”

преди 3 дни 15 часа

Когато чета подобни книги, първото, което ми идва наум, е онази 17-минутна реч на Мартин Лутър Кинг “Имам мечта” (I Have a Dream), произнесена на стълбите на Линкълн Мемориал във Вашингтон на 28.08.1963 г. пред 200-хилядно множество...

Мъчителното пътуване към познанието и себепознанието в стихотворенията “Несезонно” и “Прилепът” от Елка Няголова

преди 4 months 1 седмица

Още от дълбока древност в традициите на всички раси и етноси, в техните религии и вярвания, човекът възприема себе си като умален модел на света, събрал в крехкото си тяло както елементите, съставящи Вселената, така и частица от духа на божественото...

Символните полета на живота и смъртта в стихотворението “Вървя към дъжда” от Христо Ганов

преди 4 months 1 седмица

Всеки творец, бил той голям или малък в оценъчния регистър на своите съвременници, притежава поне едно произведение, което прави опит да дешифрира кодовата система на неговата душевност и – задължително! – оставя диря в паметта и емоционалния свят на консуматорите на изкуството...

Измеренията на битовото и битийното в разказите “Пред хотел “България” и “Лицата от последните дни”

преди 4 months 2 седмици

Човекът, като дуалистично същество, обединяващо в себе си дух и материя, в хода на относително краткото си съществуване непрекъснато се стреми от една страна – да оцелее физически в битката с обстоятелствата сред материалния свят, а от друга страна – да надмогне тленното и с помощта на създаденото чрез духа си да прекрачи границите на времето.

Поезията – големият брилянтен валс на Найден Вълчев

преди 4 months 2 седмици

За Найден Вълчев липсват големи литературоведски изследвания – вероятно това принадлежи на бъдещето, както се е случвало с почти всички големи български поети. Разбира се той не би могъл да се “оплаче” от липса на внимание – за него са писали такива видни представители на българската култура и словесност като Чавдар Добрев, Иван Гранитски, Дамян Дамянов, Атанас Свиленов, Марин Георгиев, Станка Пенчева и т. н...

Песента на нощните птици в творчеството на Надя Попова

преди 4 months 2 седмици

Наскоро в „Литературен свят“ прочетох стихотворението „Нощни птици“ на Владислав Артьомов в превод на Надя Попова. Безспорно виртуозен превод...

Измеренията на човешкото съществуване в стихосбирката “Нощна река” на Светла Гунчева

преди 4 months 3 седмици

В “Нощна река” на Светла Гунчева е налице откроена семантична обвързаност и имплицитно вписана философия, която е подчинена на кардиналното внушение на цялата книга – човешкото битие и спецификата му в кръговрата на вселената...

Поезия, рано закалена с рани

преди 6 months 1 ден

Слънце и сянка, радост и болежки, мед и горчивина – те това мога да кажа, обобщавайки първите си впечатления от досега с книгата “Ранни рани” на поета Анастас Стоянов. С изключително умение той подготви издаването на серия от своите съчинения, които ще излязат в седем тома.

Щрихи от разсъждения за личността на Стефан Апостолов

преди 8 months 6 дни

Всеки, чиито изяви стигнат до публична известност, може да бъде основание за разсъждения в една или друга посока с едно или друго анонсирано съдържание. В този смисъл, могат да бъдат третирани и тук изложените, макар и лаконично, т.е. в пестеливи щрихи, мисли.

Широко отворени очи

преди 9 months 2 седмици

Новата белетристична книга на Милка Иванова е донякъде юбилейна, затова има и антологичен характер – обединява разкази от предишните й сборници „Черна кръв“, „Пътят на мравките“ и „Приятелят на дон Пабло“ в редактиран вариант, както и нови текстове...

Страници