Рецензии

Съвременният български свят в романа “Аквариум за китове” от Йордан Пеев

преди 1 month 3 дни

Предпочитана тема в новата българска романистика е историческата – всяка година излизат по няколко произведения, в които авторите, чрез ярки представители на действително съществували личности...

“Нешо Бончев” е третата настолна книга на Боян Ангелов

преди 1 month 1 седмица

Дори, които не знаят автора, изричат и повтарят тези афористични думи на Нешо Бончев, панагюрския възрожденец, които отдавна са основен морален и същностен принцип на литературното творчество. Само това да беше ни припомнил в новата си, трета поред книга, Боян Ангелов за първия български литературен критик, тя пак щеше да е сред най-отличителните заглавия от златната поредица “Дълг и чест” на издателство “Захарий Стоянов”.

За книгата “Блага Димитрова. Дневник за едно приятелство” от Мария Антонова

преди 4 months 3 седмици

Времето, в което започва да твори Блага Димитрова, е сложно и дълбоко противоречиво време, време, когато поетесата търси адекватен алегоричен поетически език, който да е едновременно прекалено откровен, но и двусмислен, многозначен; да изразява утвърждаващ се вече стил, който същевременно да е предизвикателен, в редица смисли – модерен, на места дори абсурден.

Родният дом, от който започва светът, в мемоарно-епистоларната книга на Пенка Чернева “Черна котка, бял гълъб”

преди 4 months 3 седмици

Старите българи са възприемали дома като материално продължение на душата и убежище на семейството, което го предпазва от посегателствата на външни враждебни сили; като лоно на вярата, на традициите и обичаите, съхранявани от векове; като умален модел на Вселената и носител на нейните положителни закрилящи енергии...

“Нелиричните размисли” на един поет в “Живея високосно” от Георги Константинов

преди 5 months 2 дни

Поетът е особено човешко същество. В публичното пространство обикновено го възприемат като мечтател, романтик, който броди в други, различни от земните светове.

Параметрите на човешкото в стихотворението “Неизбежният човек” от Калин Донков

преди 5 months 2 седмици

Всички съществуващи теории за човека и света, като и всички религии, поставят като основополагащо начало в разбирането си за човека неговия дуализъм – в целостта му виждат съвкупност от тяло и дух, като организмът изпълнява функцията на “инструмент”, с който духът реализира своите висши цели...

Морфей и мотивът за смъртта в три стихотворения от Йордан Атанасов

преди 8 months 5 дни

Новата книга на поета Йордан Атанасов приковава вниманието на читателя с изненадващото за стихосбирка заглавие “Машина”. Може би защото напоследък, предимно в научните и в техническите сфери, твърде много се говори за изкуствения интелект и неговите възможности...

Кратък обзор на творчеството и научните интереси на ас. д-р Стефка Попова

преди 9 months 2 дни

Ас. д-р Стефка Попова е съвременен автор със завиден опит в сферата на иконографията, иконописта и сакралната стенопис. Освен в личен творчески план в годините тя се отдава и на преподавателска дейност, като вече повече от десетилетие е преподавател в специалност “Стенна живопис” в АМТИИ, катедра “Изящни изкуства”, гр. Пловдив...

Кратък обзор на книгата “Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти”

преди 10 months 20 часа

Рецензия от проф. д-р Цветанка Коловска, АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, на книга на базата на защитен дисертационен труд на тема: “Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти” с автор Стефка Илиева Попова.

Той служи всеотдайно на българското слово

преди 1 година 5 дни

Петър Андасаров за книгата на Георги Н. Николов “Пътища към добротата”.

Страници