Рецензии

Магията на вселенското дуо в стихотворението „Дует“ на Леда Милева

преди 4 години 4 months

Въпреки че Леда Милева се утвърждава в българската национална класика като един от най-популярните представители на детската литература, стихотворението „Дует” бих определила като своеобразен феномен, защото то може с еднаква категоричност да бъде причислено както към творчеството за деца, така и към поезията за възрастни...

Виденията на прогледналия

преди 4 години 9 months

Художествената опозиция „гледам – виждам“ не е нова в българската литература – достатъчно е да си спомним финала на популярното Вазово стихотворение „Отечество любезно“ („... но ний не видим нищо, нам нищо не ни трябва/ доволно е че даваш покривката и хляба...“)...

Димитър Горсов и неговото „откровение“ в стихосбирката му „Мелодия в залеза“

преди 4 години 9 months

Съвременните учени определят възрастта на Земята на около 4,5 милиарда години, когато междузвездният космически прах започва да се контрахира (стяга, слива се, свива се) в една от мъглявините на Космоса, постепенно оформяйки протоплазмен диск, който заедно с други планети кръжи около Слънцето...

Синдромът Шоушенк. За книгата на Николай Стефанов „Гяури от ново време (Търновска Коледа)“

преди 4 години 10 months

Темите на писателите ни зад граница неизменно са свързани родината. Писането на Николай Стефанов интерпретира изключително емигрантската тема, но това, да направим необходимото и задължително уточнение, не е емигрантска литература...

За “Сянката на Господ” от Яна Кременска

преди 4 години 10 months

Паратекстът на стихосбирката съдържа две ключови думи – „Бог“ и „сянка“ – в които са заложени както теологични схващания, така и лична интерпретация на авторката. Според свещеното писание човекът е сътворен по Божи образ, но не е тъждествен на Бога...

Размислите на Тонка Чанкова за минало, настояще и бъдеще в книгата “Мечта за България”

преди 4 години 10 months

Когато чета подобни книги, първото, което ми идва наум, е онази 17-минутна реч на Мартин Лутър Кинг “Имам мечта” (I Have a Dream), произнесена на стълбите на Линкълн Мемориал във Вашингтон на 28.08.1963 г. пред 200-хилядно множество...

Мъчителното пътуване към познанието и себепознанието в стихотворенията “Несезонно” и “Прилепът” от Елка Няголова

преди 5 години 2 months

Още от дълбока древност в традициите на всички раси и етноси, в техните религии и вярвания, човекът възприема себе си като умален модел на света, събрал в крехкото си тяло както елементите, съставящи Вселената, така и частица от духа на божественото...

Символните полета на живота и смъртта в стихотворението “Вървя към дъжда” от Христо Ганов

преди 5 години 2 months

Всеки творец, бил той голям или малък в оценъчния регистър на своите съвременници, притежава поне едно произведение, което прави опит да дешифрира кодовата система на неговата душевност и – задължително! – оставя диря в паметта и емоционалния свят на консуматорите на изкуството...

Измеренията на битовото и битийното в разказите “Пред хотел “България” и “Лицата от последните дни”

преди 5 години 2 months

Човекът, като дуалистично същество, обединяващо в себе си дух и материя, в хода на относително краткото си съществуване непрекъснато се стреми от една страна – да оцелее физически в битката с обстоятелствата сред материалния свят, а от друга страна – да надмогне тленното и с помощта на създаденото чрез духа си да прекрачи границите на времето.

Поезията – големият брилянтен валс на Найден Вълчев

преди 5 години 2 months

За Найден Вълчев липсват големи литературоведски изследвания – вероятно това принадлежи на бъдещето, както се е случвало с почти всички големи български поети. Разбира се той не би могъл да се “оплаче” от липса на внимание – за него са писали такива видни представители на българската култура и словесност като Чавдар Добрев, Иван Гранитски, Дамян Дамянов, Атанас Свиленов, Марин Георгиев, Станка Пенчева и т. н...

Страници