Рецензии

“Висока вода” на Бина Калс

преди 7 години 4 months

Да, винаги е трудно да споделиш спонтанната сладост от срещата с добрата поезия… особено, ако се напъваш да го правиш с литературоведски инструментариум. Затова най-адекватно в случая е, да цитирам силните места на стихосбирката, както я е подредила Бина Калс. А тя звучи единно, но не поради някаква из/кусурена завера, а поради силния темперамент, който излъчват стиховете й, т.е. има стил в цялата работа.

Вук Караджич – за величието на българското слово и народност

преди 7 години 5 months

Като се има предвид “детската болест” на българската славистика – неугасналия повече от столетия интерес към темата “Другите за нас”, логично е преди да прочетем книгата-студия “Вук Караджич – за величието на българското слово и народност” от Венета Ташева да си зададем въпроса: “Какво, всъщност, може да се добави към визирания проблем?”...

Достойни предци на своите наследници

преди 7 години 5 months

Книгата на Радка Люцканова, Лилия Семова и Христина Стоева “Деркоските български села. село Имрихор. Тракийска летопис. Сборник” респектира още от пръв поглед. Тя е солидна по обем (450 страници) и с впечатляващо полиграфично оформление.

Preface to “Here I Am, in Perfect Leaf Today”

преди 7 години 6 months

The phenomenon Petya Dubarova (1962-79) is unique in Bulgarian literature – or in any literature anywhere, for that matter. Save some pieces of juvenilia written between the ages often and thirteen, Dubarova, during the very short literary career she had, created a body of poetry which bears the marks of a prodigious talent.

Предговор към "Ето ме днес съвършено разлистена"

преди 7 години 6 months

Явлението “Петя Дубарова” (1962-1979 г.) е уникално в българската литература – и би било такова във всяка една литература. С изключение на някои детски творби, написани във възрастта от 10 до 13 години, Дубарова, по време на кратката си литературна кариера, създава поезия, която носи отличителните белези на огромен талант.

(За) една споделена история...

преди 7 години 7 months

От известно време Бургас настоява над една нова своя концепция за култура, която би могла да се дефинира в перспективата на реставраторските импулси. Все повече истории на Бургас, с включени стари и нови снимки на града, излизат от печат – луксозни издания с подреден архивен и съвременен материал, и всички те с претенции, че показват града в развитие...

Субтилност и тънкост в “Тънка книжка” на Екатерина Йосифова

преди 7 години 7 months

“Тънка книжка” на Екатерина Йосифова е 11-та поред стихосбирка на една от най-нежните български поетеси. Композирана в два несъответни в количествено отношение цикъла, стихосбирката на Йосифова още с първия досег разкрива  нежна и изчистена до субтилен лаконизъм чувствителност, но едновременно с това и своеобразна устойчивост, разпознаваема чрез усещането за дискретно, ненатрапващо се битие на изисканата поезия.

Смъртта на редактора (или за статусите на Елка Стоянова)

преди 7 години 7 months

След всички модерни опити да бъде взривена всякаква прикрепеност на литературата към институции и институционални дискурси, се оказа, че “смъртта на автора” (най-сериозната институция) на практика е невъзможна...

Казаното отлита, написаното остава

преди 7 години 7 months

С особено приятно чувство и с голямо любопитство прочетох ръкописа “Когато се раждаше демокрацията” на д-р Герго Цонков. Познавам автора като изявен и популярен детски лекар в целия Искърски край, упражняващ професията си в Мездренската болница в продължение на 40 години. Той е може би единственият във Врачанска област лекар с ярко изразено дарование на литературен творец и активно пишещ човек. Впечатлен съм от многостранното съдържание на творчеството му – от емоционалните “записки”, “дневници”; от разнообразните литературни есета и вестникарски материали, намерили място в периодичния печат и в неговите десет художествено-документални книги...

Забележителна книга за Варна

преди 7 години 8 months

В сравнително малък обем, известната не само сред научните среди и литературни творци във Варна, но и в страната, дългогодишната общественичка, публицистка и писателка Христина Стоева ни поднася невъобразима по своите мащаби и всеобхватност информация за древното минало на своя роден град и за превратностите на съдбата му до и след Освобождението от османско иго, та и до наши дни. Ерудирана и с висока професионална квалификация, богат житейски опит и ясна гражданска позиция, тя е не само свидетел на случващото се, но и активен участник.

Страници