Рецензии

(За) една споделена история...

преди 5 години 2 months

От известно време Бургас настоява над една нова своя концепция за култура, която би могла да се дефинира в перспективата на реставраторските импулси. Все повече истории на Бургас, с включени стари и нови снимки на града, излизат от печат – луксозни издания с подреден архивен и съвременен материал, и всички те с претенции, че показват града в развитие...

Субтилност и тънкост в “Тънка книжка” на Екатерина Йосифова

преди 5 години 2 months

“Тънка книжка” на Екатерина Йосифова е 11-та поред стихосбирка на една от най-нежните български поетеси. Композирана в два несъответни в количествено отношение цикъла, стихосбирката на Йосифова още с първия досег разкрива  нежна и изчистена до субтилен лаконизъм чувствителност, но едновременно с това и своеобразна устойчивост, разпознаваема чрез усещането за дискретно, ненатрапващо се битие на изисканата поезия.

Смъртта на редактора (или за статусите на Елка Стоянова)

преди 5 години 2 months

След всички модерни опити да бъде взривена всякаква прикрепеност на литературата към институции и институционални дискурси, се оказа, че “смъртта на автора” (най-сериозната институция) на практика е невъзможна...

Казаното отлита, написаното остава

преди 5 години 3 months

С особено приятно чувство и с голямо любопитство прочетох ръкописа “Когато се раждаше демокрацията” на д-р Герго Цонков. Познавам автора като изявен и популярен детски лекар в целия Искърски край, упражняващ професията си в Мездренската болница в продължение на 40 години. Той е може би единственият във Врачанска област лекар с ярко изразено дарование на литературен творец и активно пишещ човек. Впечатлен съм от многостранното съдържание на творчеството му – от емоционалните “записки”, “дневници”; от разнообразните литературни есета и вестникарски материали, намерили място в периодичния печат и в неговите десет художествено-документални книги...

Забележителна книга за Варна

преди 5 години 3 months

В сравнително малък обем, известната не само сред научните среди и литературни творци във Варна, но и в страната, дългогодишната общественичка, публицистка и писателка Христина Стоева ни поднася невъобразима по своите мащаби и всеобхватност информация за древното минало на своя роден град и за превратностите на съдбата му до и след Освобождението от османско иго, та и до наши дни. Ерудирана и с висока професионална квалификация, богат житейски опит и ясна гражданска позиция, тя е не само свидетел на случващото се, но и активен участник.

Отзив за книгата на д-р Герго Цонков

преди 5 години 3 months

Кое отличава и покорява в книгите на д-р Цонков и особено в последната, която той е озаглавил “Това се случи. Спомени на детския лекар”? Достоверността на изнасяните факти, в които се откроява неговата безпределна ОБИЧ КЪМ ДЕЦАТА. Затова започва с “Мънички, милички, умнички”. Авторът не само обича децата, но успява така да предаде това свое преклонение пред тях, че просто заставя и читателят да ги обикне и да му завиди, че е имал щастието да работи сред един обичлив и многообещаващ свят на мънички, милички и умнички същества.

Непресъхващ извор – несломима вяра

преди 5 години 4 months

Често при многобройните ни разговори се питам: “ Откъде тази уникална осведоменост по много и най-разнообразни теми и това желание да сподели знанията си по всички въпроси, към които събеседникът му е проявил интерес? Как е успял да съхрани на тази благословена възраст свежестта и услужливостта на паметта, която не му изневерява дори и тогава, когато е прекарал тежка операция? Как остана верен на своите социалистически убеждения, въпреки повратностите на живота и обрата в политиката на страната ни?...

Докосване до магията на словото

преди 5 години 4 months

Димитрина Якимова поднася на читателя третата си поетична книга “Слънчеви предели”. Авторката привлича вниманието с искреността и дълбочината на чувството. Нейният вътрешен свят е “отворена книга”, която споделя с другите. Поетесата ни допуска в своята “светая светих”, прави ни свидетели на най-съкровените си помисли, на радостите и болките, на разочарованията и на копнежа към щастие...

Дълбок поклон пред родината

преди 5 години 4 months

Родината е близка и скъпа като майката, отъждествяваме я с родното място, родната природа, с миналото, настоящето и бъдещето на народа, който я населява. Родината предизвиква асоциации за забележителни исторически и културни събития, за легендарни герои. Всеки човек има не само дом и семейство, но и Отечество, за което трябва да милее и да работи с всички сили за неговия просперитет. Към такива мисли ни насочва стихосбирката на Ценка Илиева “Светиня”.

Мисията невъзможна

преди 5 години 4 months

Хората се смееха, ръкопляскаха, викаха от радост, коментираха... Имах чувството, че пак съм на 13 години и гледам любимата си “Завръщането на джедаите” от сагата “Звездни войни”.

Доколкото знам, след месец филмът тръгва и на лондонска мисия, по кината в Англия. Ето че можело, значи! Българско кино да се продава добре и в чужбина. За “Мисия Лондон” говоря, да, по книгата на Алек Попов.

Страници