Краезнание

За летописната книга на Божанка Николова “Тракия – легенда. Поглед назад във времето”

преди 1 година 1 month

За летописната книга на Божанка Николова “Тракия – легенда. Поглед назад във времето”, от Димо Карабелов, член на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България и на Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургаска област.

Иван Богоров – 200 години

преди 3 години 5 months

Иван Андреев Богоров е виден български книжовник-енциклопедист от възраждането, създател на първия български вестник в Лайпциг – Германия през 1846 година, почетен член на Българското книжовно дружество (БАН от 1884 г.) Голям родолюбец и патриот, журналист и езиковед, радетел за чист български книжовен език (най-вече от гърцизми и турцизми).

Златното съкровище и крепостта Фармакида край Приморско

преди 4 години 4 months

Напълно неизвестна крепост откриха археолозите през м. юни 2015 г. в лóнгозната гора на р. Ропотамо, в близост до Приморско. Крепостта представлява тюрзис (укрепен дом) на знатен тракийски аристократ от II – I век преди новото летоброене. Тя заема площ от около 3 дка и е разположена над един от завоите преди моста на река Ропотамо...

Войводата Георги Кондолов

преди 4 години 4 months

Георги Кондолов е първият войвода в Преображенското въстание – 1903 г. Той се включва в организацията и подготовката за освобождението на българите от Източна Тракия през 1896 г. и загива пръв от вражески куршум на 6 август 1903 г. (19 август 1903 г., нов стил) в с. Паспалово – Малкотърновско и е погребан с почести на Голямата Паспалова могила.

Караевренската буна – 1810 г.

преди 4 години 4 months

Организаторът на Караевренската буна – Вълко Бинбелов, потомък от големият род Бинбеловци от с. Факия, когато прехвърля четиридесетте – с чантата и калпака на прадедите си, богат и заможен човек, решава да се пресели със семейството си и ония от рода, които тръгнат с него...

Населението на Бургас

преди 4 години 4 months

От сведенията, които има досега населението в Бургас до 1850 г. е изключително турско, гръцко, много малко българи и съвсем малка част французи и германци – около 2500 души. Българите, доколкото ги има, в по-голямата си част са погърчени, за да могат да работят, учат и да имат право да участват в църковно-административния живот на града...

Фотиновото училище – 140 години Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов” – Бургас

преди 4 години 10 months

С откриването на първото българско училище в Бургас през 1869 г. от поп Георги Стоянов Джелепов в собствената му къща, започва развитието на образованието и просветата на български в града. Училището тогава се намира на мястото, където е построен катедралният храм “Св. св. Кирил и Методий”...

Рибарското училище – 60 години Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Свети Никола” – Бургас

преди 4 години 10 months

През учебната 1958-1959 г. е създадено единственото в България Рибарско училище в гр. Бургас, наследник на първото морско рибарско училище открито през 1921 г. в гр. Варна, по-късно преместено в гр. Созопол и закрито през 1934 г. по нареждане на цар Борис, поради разправии на военни и преподаватели във Варна.

“Корали” и “Тоника”

преди 4 години 10 months

През пролетта на 1965 г. в Техникума по индустриална химия “Акад. Никола Зелински” – Бургас се сформират две китарни групи. Едната е на първия випуск, а втората на следващия курс с името “Счупените епруветки”. След това двете групи се обединяват и създават група “Корали”...

Александър Георгиев-Коджакафалията – благодетелят на Бургас

преди 5 години 3 months

Александър Георгиев-Коджакафалията – благодетелят на Бургас – на тракийци, странджанци и македонци.

Страници