Краезнание

Наименованията на Бургас през вековете

преди 9 години 9 months
Фрагмент от картата на “Влахия, Сърбия, България и Румелия” от Герхард Меркатор (1512-1594), където селището Поро е маркирано на северния бряг на Бургаския залив. Картата е изработена през 1589 г.

Бургас, от възникването и до наши дни, е бил известен с различни имена: Поро, Пиргос, Бургас и Анхиало Бургас. Тяхната поява е свързана с географските и природни дадености на залива, където е възникнал града, определящи неговия социален образ, същност и значение на крайморско селище...

Чехи – съратници на Васил Левски

преди 9 години 10 months
Паметните плочи на Иржи и Богдан Прошек - братята чехи, по чиято инициатива е издигнат паметника на Апостола на Свободата Васил Левски в София, с когото са развивали активна революционна дейност  за освобождението на България.

В многократните си обиколки по българските земи Васил Левски се е срещал с много българи, които посвещава във великото народоосвободително дело. Но той е във връзка с членовете на единствения по рода си у нас славянски таен революционен комитет в село Алмали (сега Ябълково, Хасковско). В него влизат чешките инженери  Георги (Иржи ) Прошек, Антон Пелц и Антонин Свобода, полякът Станислав Домбровски и българите даскал Димитър Хубенов Рабов и Иван Попкалинов.

От София до Черно море

преди 9 години 10 months
На парахода "Veloce", 1901 г.

Една вечер, през месец септември м. г., когато няколко ловци от софийското ловджийско дружество спокойно си пиехме бирата в бирария “Батемберг”,  г-н К-ч, страстен и опитен ловец, ни разказа за своята научна екскурзия покрай Дунава и Черно море. С особена увлекателност, той описваше чудната природа покрай черноморския бряг, като добави при това, че горите на Странджа планина са прекрасни и изобилстват с лов; той сам ходил на лов по тези места и останал изненадан от изобилния и разнообразен дивеч, който се въдел в горите на тия рядконаселени места. Всички го слушахме с напрегнато внимание...

Страници