Краезнание

Културният туризъм – посланик на България в Европейския съюз

преди 3 години 5 months

За развитието на културния туризъм се полагат усилия както на национално, така и на регионално и на общинско равнище. От 2003 година във Варна ежегодно се организира Панаир на туризма и свободното време, в който се провеждат дискусии, разкриват се нетрадиционни възможности за туризма, рекламира се оборудване за хотели и ресторанти, предлагат се средства за развлечения...

Защо Яворов се отправя към Анхиало?

преди 3 години 5 months

Мнозина са убедени, че този въпрос може да има само един-единствен отговор: Яворов се отправя към Анхиало през 1899 г. от романтични подбуди. Още повече, че поетът почти не дава категоричен отговор по този въпрос в анкетата с Михаил Арнаудов през 1911 г. А в “Автобиография” лаконично отбелязва: “От Сливен ме преместиха в Анхиало… В Анхиало написах “Калиопа”, вдъхновен от една хубава мома българска, съжалявах, че не съм се оженил за нея”...

Как минуваше времето

преди 3 години 5 months

През това време – април 1903 – вече три месеца аз “просвещавах” народа в Турско, издавайки седмично по един брой от хектографическия лист “Свобода или смърт?” – форматно почти еднакъв с малък, четиристраничен софийски вестник. От село на село, все така: потряба ли да напуснем едно място, аз –писача, и Мицо Кирилиев – преписвач, ние се измъкваме дебном с първи мрак и вземаме пътя към друга стряха – близка един или далечна единайсет часа...

Едно сражение

преди 3 години 5 months

Аз очаквах в с. Ляхово заедно с Мица Кирилиев съобщение за мястото на окръжния конгрес, който трябаше да стане наскоро. Там ме намериха шестима конгресисти, представители на разложкия околийски комитет: четирима от околийската чета и двама от управителното тяло. Конгреса щеше да бъде негде недалеко и на разложани било писано да узнаят сборния пункт от мене...

Невесел край

преди 3 години 5 months

Няколко дни след Голешовското сражение аз срещнах подпоручика Танушев и Димо х. Димов, които идеха от Неврокопско. Те ми разказаха подробностите на Делчевото загиване в с. Баница и несъстояването на конгреса в Алиботуш. Ако сражението не бе попречило, аз бих се намерил сред конгресистите и може би щяха да се вземат някои решения...

Анхиало в кореспонденцията на Яворов

преди 3 години 5 months

Словесният портрет на Анхиало от края на ХІХ век е свързан преди всичко с имената на писатели и пътешественици, които за кратко са пребивавали по това време в този античен град. Яворов прави изключение...

Цъкане и шопкане

преди 4 години 1 month

Странджа е уникална не само с природните се дадености, но и със самобитността на своето население. То е живяло векове откъснато от големи селища. Липсата на пътища и други възможности за връзка с външния свят е основно причина, тука да се създадат и утвърдят редица самобитни обичаи и ритуали, които населението е изпълнявало в оригиналния им вид до и кратко след Втората световна война.

Поп Петко Георгиев – будител за българщината и българската църква

преди 4 години 1 month
Поп Петко, презвитера Мара със сина си Стоян Попов, снаха му Стойка Попова и внука Петко Стоянов Попов

Поп Петко Георгиев идва по днешните български земи от най-южната част на Егейска Тракия – делтата на река Марица, днес на територията на община Ферес, окръг Еврос – Гърция, в периода след десетата Руско-турска война от 1828-1829 г...

Разговор за Странджа

преди 4 години 4 months

Трима колеги и добри приятели седят на южната тераса в удобна къща в китното странджанско село Граматиково. Къщата е построена на високо място в края на селото. Стръмният скат под нея, макар обрасъл с високи дървета, изчиства гледката на юг и открива впечатляваща панорама, която в ясно време се задънва в дълъг седловинен хребет. Откъм западната му страна се извисява най-високият връх на Странджа – Голяма махиада, а в източната – следващият го – Малка махиада...

Прелестите на Странджа

преди 4 години 4 months

Природата на Странджа е неповторима. Чудесните широколистни гори от дъб, цер, бук, осика, габър и редица редки видове като брекина, скоруша и мушмула са нейното съдържателно и забележимо от пръв поглед очарование. Те образуват несравнимите дървесни букли на Странджа. Ниските била, покрити от дърветата създават уникалната раздвиженост на тази гледка. Наблюдавате една безкрайна шир, с губещи се хоризонти и в същото време чувствате, че всичко, и невидимото, сякаш е до вас.

Страници