Краезнание

Георги Попаянов – заслужил историограф на Бургаския край

преди 3 години 5 months

Стане ли дума за Странджа, на първо място като неин най-добър познавач се сочи неговото име, неговите книги. И това е неоспорим факт, тъй като най-голяма познавателна стойност за странджанския край се съдържа в тях. Той е най-големият краевед на вътрешна Странджа, Източна и Западна Тракия, затова заслужава малко повече внимание от нашата съвременна наука, от съвременниците на Странджанско.

Обичаи из Малкотърновско

преди 3 години 5 months

“Всяко село си има и закон”: не едни и същи са обичаите на сбровете по всичките села. Ще опишем един сбор на 21 май, Костадиновден, в Малкотърновското село Стоилово, 7-8 км на изток от града. Тоя ден църква клепе малко по-рано от обикновеното. Тя още пуснала не пуснала, гайдите писнуват из селото пред дюкяните, пълни с посетители, тукашни и гостье...

Обожественият танц на нестинарите

преди 3 години 5 months

Село Българи! Нестинарството, като местен обичай, се е вплел в християнската обредна традиция на селото, останал най-вероятно от траките и древните източни народи на Мала Азия, Месопотамия и Персия, далечен “отглас” на култа към огъня. Няма съмнение, че този култ е рожба на доисторическата епоха, когато древният човек е обожествявал природните явления, превъплъщавайки ги в богове.

Петко Рачов Славейков и странджанския бит и култура

преди 3 години 5 months

Доста писмени източници от краеведската история говорят за пребиваването и повишения интерес на П. Р. Славейков към бита, обичаите и специално нестинарството в Странджа и Източна Тракия. И заради тези му стремления той посещава Малко Търново, Лозенград и селата на Царевско (Василиковско): Кости, Бродилово, Пиргопло, Маджура, Мързево (дн. Кондолово), Българи (Ургари), Дерекьово (сега в Турция), Синеморец (Каланджа), Пенека и други...

Индже – легенда и истина

преди 3 години 5 months

От всичко писано досега за Индже войвода като история, предание и легенда се свежда до неговото родно място, появата му на социално-историческата сцена, неговия героичен край и лирическия му образ, пресъздаден в българската народна песен. Тълкованията и обосновките се свеждат до тези основни факти, които с точност все още не са установени и събуждат понякога твърде горещи спорове...

Полетът на безсмъртието

преди 3 години 5 months

Разтварям с трепет и преклонение страниците, посветени на борците за национална свобода в с. Карагеоргиево, някогашното Ченге. Без минало няма настояще и бъдеще. Народната памет го е съхранила по неповторим начин в песните и преданията, за да стигнат до нас. Затова можем да кажем, че “народът ни е всякогашен и велик творец”...

Подвигът на една майка

преди 3 години 5 months

Всяка година на 21 май, неподвластни на едно неподправено върховно чувство, ние, айтозлии, отдаваме заслужена почит към великата саможертва на майката и нейните синове – баба Каля, синовете й Иван и Тодор, и поета Атанас Манчев...

Симфонията на вечността

преди 3 години 5 months

Един човешки живот – колко е той?! Миг от вечността. Съизмерим ли е с избора на душата или всичко е предначертано свише? Загадка, тайнство, което търпеливо е отгатваме. Колко дълъг е пътят на маестро Филип Кутев от онова пролетно утро на детството сред дъхавите цветя на бащиния двор?!...

Заслушам ли се в тишината

преди 3 години 5 months

В детството си обикновено по време на ваканция прекарвах при дядо и баба в селцето с бистрата пенлива река. Малко по-нагоре бе “Трескавото кладенче”. Сутрин се събуждах от ранобудния звън на хлопатарите. Скътано в подножието на три планински върха, под напева на стария хайдушки Каракуш, колко легенди и песни беше скътало то – родното село на майка ми – Раклиново.

Раклиново – въглен от минала жарава

преди 3 години 5 months

В този забързан, студено гранитен свят, знаех едно кътче за истинска отмора – Раклиново. Знаех, че го е имало и ще го има – един молитвен иконостас от древни мелодии, пъстър букет от гори и ливади. Пътувам към тебе, малко селце, последната точка от Айтоската селищна система. Сгушено в прегръдките на трите чернокоси върха: Ески Кузу, Манда Кайряк и Каракуша...

Страници