Краезнание

Конгресът на Петрова нива (Странджанското Оборище)

преди 7 години 8 months

Всички чети в Одринска Тракия се стичат към местността “Петрова нива” в пазвите на Странджа планина, над река Велека – на един час път пеша от с. Стоилово и на 12 км на изток от с. Звездец, Малкотърновско. Още на 10 юни, Михаил Герджиков, Лазар Маджаров, кап. Стамат Икономов и др. заминават през Гергебунарския пункт (с. Росеново) за вътрешността, за да подготвят и организират конгреса.

Поп Кръстю не е предал Левски

преди 7 години 9 months

Преди да разгледаме този проблем, ще припомним, че в отминалите десетилетия се появиха в пресата различни съобщения за пребиваването на Левски в Бургас. Това са кратки заметки от спомени на съвременници и приятели на Апостола, стигнали до нас. Изхождайки от тези сведения, допускаме, че Левски е пътувал по море и два или три пъти е посетил Бургас в периода 1868-1872 г.

Сино Вълкане, Вълкане...

преди 7 години 9 months

Когато руският военноморски флот, през февруари 1829 година, стъпва на черноморския бряг и завладява град Созопол, в сърцата на българите пламва неудържимата жажда за освобождение. Мълниеносно се сформира български доброволчески отряд – наречен Созополска дружина, в помощ на руските войни за прогонване на поробителите...

Село Бръшлян – легенда и кръстопът

преди 7 години 9 months

Село Бръшлян, някогашното Сармашик, е наследник на старо тракийско селище, разположено в югоизточните склонове на Странджа планина по асфалтовия път Бургас-Крушевец-Босна-Звездец-Бръшлян-Малко Търново. Спряло сред тихите безлюдни пасища на Парорийската (крайгранична) горска пустиня в пределите на Хемимонта (римска провинция) – между Азия и Европа и се е превърнало в легенда на кръстопът.

Магьосници, магии и баяния в духовната култура на село Бръшлян

преди 7 години 9 months

Стане ли дума за митове, магьосници и други подобни суеверия, една част от обществото ги възприема със съмнение за тяхната достоверност и ги определя като мистериозни и фантастични... И така, да започнем с кратко въведение към проблема за разпространението на митовете и магическите прояви по българските земи...

Магическите корени на екстаза

преди 7 години 9 months

Странджа! Името й се губи някъде в далечната история. Няколко запалени глави са направили опит да го обяснят, но то си останало забулено в загадката. Загадка са и многобройните могили, старите калета и мрачните пещери. Загадка са и кръстопътищата и легендите и преданията. Загадки са песните и традициите, загадка е играта върху живата огнена жарава на нестинарките. Именно тук се спотайват корените на магическото и реално присъствие на играта в огъня – нестинарството.

Георги Попаянов – заслужил историограф на Бургаския край

преди 7 години 9 months

Стане ли дума за Странджа, на първо място като неин най-добър познавач се сочи неговото име, неговите книги. И това е неоспорим факт, тъй като най-голяма познавателна стойност за странджанския край се съдържа в тях. Той е най-големият краевед на вътрешна Странджа, Източна и Западна Тракия, затова заслужава малко повече внимание от нашата съвременна наука, от съвременниците на Странджанско.

Обичаи из Малкотърновско

преди 7 години 9 months

“Всяко село си има и закон”: не едни и същи са обичаите на сбровете по всичките села. Ще опишем един сбор на 21 май, Костадиновден, в Малкотърновското село Стоилово, 7-8 км на изток от града. Тоя ден църква клепе малко по-рано от обикновеното. Тя още пуснала не пуснала, гайдите писнуват из селото пред дюкяните, пълни с посетители, тукашни и гостье...

Обожественият танц на нестинарите

преди 7 години 9 months

Село Българи! Нестинарството, като местен обичай, се е вплел в християнската обредна традиция на селото, останал най-вероятно от траките и древните източни народи на Мала Азия, Месопотамия и Персия, далечен “отглас” на култа към огъня. Няма съмнение, че този култ е рожба на доисторическата епоха, когато древният човек е обожествявал природните явления, превъплъщавайки ги в богове.

Петко Рачов Славейков и странджанския бит и култура

преди 7 години 9 months

Доста писмени източници от краеведската история говорят за пребиваването и повишения интерес на П. Р. Славейков към бита, обичаите и специално нестинарството в Странджа и Източна Тракия. И заради тези му стремления той посещава Малко Търново, Лозенград и селата на Царевско (Василиковско): Кости, Бродилово, Пиргопло, Маджура, Мързево (дн. Кондолово), Българи (Ургари), Дерекьово (сега в Турция), Синеморец (Каланджа), Пенека и други...

Страници