Е-списание

Феноменът “синестезия” в контекста на “семантичния вакуум”

преди 3 дни 2 часа

На латински език сензус (sensus) означава усет (усещане). Поради широкото използване на латинския език в медицината, думата “сетивен” често се заменя със “сензорен”. Същата дума (усет, усещане) на гръцки език е естезия.

Здравей, любов...

преди 3 дни 2 часа

Здравей, любов. За малко наминаваш?
Да, знам, любов. Познавам те. Нали?
Още сънувам как ме завладяваш
И ме оставяш... Помня как боли.

За жертвите на домашно насилие

преди 3 дни 2 часа

За кой ли път душата ми се свлича
в краката ти, покорна, уморена,
отхвърлена от теб и унизена,
тя на нещастна скитница прилича.

Кръстопът

преди 3 дни 2 часа

Не стигат думите...
Душат ме, давят ме...
Вървя из друмите –
те заблуждават ме.

Призив

преди 3 дни 2 часа

Тази вечер не спя,
тази вечер не мога...
Тази нощ моля вас,
моля се и на Бога...

Посоката

преди 3 дни 2 часа

Ослепявам... Онемявам...
И не дишам... И не искам...
Полудявам... Вледенявам
всички чувства, всички мисли...

Откровение

преди 3 дни 2 часа

Понякога от спомените пари
и стискам зъби, за да не крещя,
запалвам утешителна цигара
и скрита в нея, цялата горя.

От Сътворението на света до мисията на човека в него

преди 4 дни 2 часа

Казват, че всеки, който търси истината за нещо, може да я открие в текстовете на Библията. Тази истина е вложена в стихотворенията „Библейско 1“, „Библейско 2“ и „Библейско 3“ от Станка Пенчева, чийто паратекст оформя един лирически триптих, представящ нейния прочит на древния библейски текст през призмата на нашето време.

Библейско 1

преди 4 дни 2 часа

На трапезата на живота бях 
и Марта, и Мария:
ту седях, блажена, в нозете на Учителя,
ту изтичвах до тъмната кухня –
да налея вино в делвата...

Библейско 2

преди 4 дни 2 часа

Не се вкопчвай отчаяно в живота –
той като риба ще ти се изплъзне.
Просто си го живей: от днес за утре,
от дъжд на вятър, от трън та на глог...

Страници