Рибарското училище – 60 години Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Свети Никола” – Бургас

Дата: 
петък, 5 July, 2019
Категория: 

През учебната 1958-1959 г. е създадено единственото в България Рибарско училище в гр. Бургас, наследник на първото морско рибарско училище открито през 1921 г. в гр. Варна, по-късно преместено в гр. Созопол и закрито през 1934 г. по нареждане на цар Борис, поради разправии на военни и преподаватели във Варна.

Първоначално приемът в Рибарското училище е след завършен XI клас с квалификация “Риболов и рибовъдство” с двегодишен курс на обучение над средно образование – от тази специалност излизат и първите специалисти за бъдещето ДСО Океански риболов – тралмайстори, риболовци, технолози и др. От 1961 г. училището става Техникум по рибарство с четиригодишен курс на обучение и специалност “Риболов и преработка” – изцяло за кадри на Черноморски риболов и рибоконсервната фабрика “Славянка”. През 1964 г., когато се създава Океански риболов са въведени техническите специалности и училището е преименувано на Техникум по морски и океански риболов (ТМОР). От 1966 г. е въведена моряшката униформа за курсистите и специалностите са: “Корабоводене” (капитани), “КДВГ” (механици) и “Експлоатация на пристанищата” (талимани), както и английски език, който е основен за техникума наред с руския език (друга паралелката по английски език има само към Немската езикова гимназия “Вилхем Пик” до 1971 г.). Английски език тогава се изучава само в техникума с преподавател Маньо Шарапанов. Освен това за риболовци има двегодишен курс на обучение. През 1966 г. година започва и строителството на новата сграда на ТМОР вдясно от стадион “Черноморец” на мястото на бившата складово-амбалажна база на фабрика “Славянка” от директора Енчо Маринов и с много личен труд на курсистите и преподавателите. Почти всички часове по физкултура водени от учителя Костадин Иванов са провеждани на строителната площадка. До тогава занятията се водят в сградата на 24 Черноморски полк (дн. там е училището по автотранспорт – вече новопостроена модерна сграда).

През 1969 г. на техникума е дадено името ТМОР “Ген. Владимир Заимов” и е преместен в новата сграда на ул. “Индустриална” 1 до стадиона. Към техникума има изградени много лаборатории, работилници за различните специалности, голяма столова, закрит плувен басейн, 10 етажно общежитие (дн. хотел “Атлантик”), съвременен спортен комплекс, учебен кораб, далян и др.

Техникумът е носител на орден “Кирил и Методий” I степен – най-високото отличие, което се дава на учебно заведение.

Курсистите провеждат учебни практики на кораби на Океански риболов по бреговете на Южния и Северен Атлантик – от нос Добра Надежда – Кейптаун през Канарските острови, та чак до Халифакс – Канада. Затова и тогава напливът на кандидати е много голям. В своята книга за ТМОР – Енчо Маринов споделя, че по време на приема на курсисти в техникума “винаги е бил на учебно плаване в океана с курсистите, за да не бъде в Бургас и да се спаси от ходатайства”.

Първият учебен кораб е малкият риболовен кораб “Димчо Карагьозов”. Той е за морска практика в Черно море. Вторият учебен кораб е РК 11 (Риболовен кораб 11) “Херсон” – с капитан бай Лазар от Несебър. С кораба “Херсон”, тогава се правят едномесечни преходи (учебна лятна практика) по цялото българско черноморско крайбрежие по маршрут от Бургас, Созопол, Приморско, Резово – турската граница, от там към Несебър, Варна, Балчик, Каварна, Шабла – до румънската морска граница и обратно в Бургас от лятото на 1967 г. (пишещият тези редове също е имал щастието да направи този преход по цялото крайбрежие с УК “Херсон”). Името на учебен кораб “Херсон” е дадено след едно от поредните посещения през 1966 г. на учителският колектив с кораба до гр. Херсон в СССР, при което кметът на града, в знак на дружбата между двата морски техникума обявява, че кръщава една улица в новата част на Херсон ул. “Бургас”. В отговор на това Енчо Маринов след като преценя, че не е кмет на Бургас и не може да кръщава улици, се сеща, че риболовния кораб (РК 11) няма име и заявява, че учебния кораб ще се кръсти с името “Херсон”. На другия ден водят художник, който изрисува името УК “Херсон” и след завръщането в Бургас го узаконяват.

Третият и вече по-голям учебен (400 тона) е търговски кораб “Плевен” – с него се правят по дълги преходи по Черно море и Средиземно море. Корабът “Плевен” е получен от Корабна дирекция в гр. Варна с благословията на тогавашния директор Йовчев.

ТМОР “Ген. Владимир Заимов” през цялото си съществуване е на пряко подчинение на Министерството на хранителната промишленост с министър по това време Атанас Димитров. С помощта на министъра и с огромното съдействие генералните директори на ДСО “Рибно стопанство” Георги Връбчев, Драгни Недев и Лазар Янев, на ДП “Океански риболов” израства единствения в България специализиран техникум по морски и океански риболов.

Техникумът празнува винаги своя празник на деня на моряците и рибарите – Никулден. Както по стар стил на 19 декември, така и по нов стил на 6 декември. През 1966 г., когато Никулден се празнува на 19 декември, техникумът чества празника в Концертната зала на площад “Св.Св. Кирил и Методий” (дн. Концертна зала “Проф. Иван Вульпе”) с много богата музикална и типично рибарско-моряшка театрална програма.

Тук трябва да споменем за един курсист от техникума, който извърши героична проява на края на своята моряшка служба в база Атия и загива в изпълнение на служебния си дълг. Това е Стефан Михалев Димитров – Стефчо от гр. Созопол, роден на 9 януари 1952 г., който при избухване на пожар на военния кораб, на който той служи и съществуващата реална опасност от възпламеняване на снарядите на кораба, както и смъртта на много моряци, скача в трюма и предприема най-големия риск в живота си. Стефчо рискува своя живот и загася пожара, но от изгарянията почива на 9 декември 1973 г.

Стефан Димитров е посмъртно награден с орден “За храброст” с УКАЗ №280 на Държавния съвет на Народна република България от 13 януари 1974 г.

От 1972 г. ТМОР “Ген. Владимир Заимов” е военизиран и става Средно специализирано училище по морски и океански риболов “Ген. Владимир Заимов”. ССУМОР е с петгодишен курс на обучение и признаване на военна служба. Първи началник на военното училище е кап. I ранг инж. Юли Илиев (1972-1978 г.). Втори началник на военното училище е кап. I ранг инж. Трифон Йотов (1978-1984 г.). От 1984 до 1987 началник на военното училище е кап. II ранг инж. Христо Мушков, който преди това е зам. началник на училището. През 1987 г. военното училище е девоенизирано, но продължава със същото наименование и обучение по същите специалности.

След девоенизирането училището продължава да обучава кадри за морския и океанския риболов. Директори последователно са кап. Нешо Георгиев, кап. Йордан Панайотов, след него инж. Панайот Жечков, днес е инж. Христина Жабова.

Със Заповед от 7 април 2003 г. на МОН и във връзка с реформирането на образователната система се променя наименованието на училището в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Свети Никола”.

Днес в ПГМКР “Св. Никола” Бургас учениците се обучават по следните специалности: “Корабоводене”, “Корабни машини и механизми”, “Митническа и данъчна администрация”, със следване на традициите по задълбоченото изучаване на английски и руски език, със спецификата на морското корабоплаване. Има предложение за подготвяне на изпълнителски кадри за корабостроене и кораборемонт, с възможност да се ползва базата на Кораборемонтния завод, за учебно-практическа дейност.

Гимназията работи по проект на програма “Еразъм+” на тема “Being Healthy makes you Wealthy”, в който учениците имат възможност да участват в извънкласни занимания по интереси в различни клубове. Учениците имат възможност да полагат изпити по международно признати сертификати. Подписани са договори за провеждане на учебните практики в “Порт Флот Бургас” АД; “Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт”; ТД на НАП – Бургас и “Агенция Митници”.

В ПГМКР “С. Никола” е въведена системата за управление на качеството (СУК), според изискванията на международния стандарт ISO 9001: 2008.

След отправено писмо от началника на Висшето военноморско училище “Никола Й. Вапцаров” във Варна флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров до кмета на Бургас Димитър Николов се предлага от началото на следващата учебна година в ПГМКР “Св. Никола” да бъде разкрита иновативна паралелка, която да готви кадри в трета степен на професионалното образование, в двете специалности “Корабоводене” и “Корабни машини и механизми”.

Иновативността на обучението се изразява в:

– съвместно обучение на педагогически кадри на ПГМКР “Св. Никола” и ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”;

– гарантиран прием на завършилите във ВВМУ за последващо обучение в ОКС “Бакалавър”;

– интегриране и квалифицирано обучение в системата на професионалното образование;

– сертифицирано обучение за оператор на дрон;

– обучение във виртуална среда;

– обучение и практика в специализиран морски лагер.Предлага се ВВМУ “Никола Й. Вапцаров – Варна и ПГМКР “Свети Никола” – Бургас да сключат договор за асоцииране в “Морски образователен център за учене през целия живот”.

Днес амбицията на ръководството на Гимназията, на директора инж. Христина Жабова, на целия педагогически колектив е да възродят традициите на Рибарското училище, съчетани с повелите на съвременността!

В цялостната подготовка и работа по възраждането на ПГМКР “Свети Никола” най-дейно участие взема и СНЦ “Съюз на моряците ветерани – Бургас” и Клуб на моряка – Бургас, с председател на УП кап. Христо Мушков и неговите най-дейни членове Стоян Пантов, Петко Василев.

----------------

Коментари

Прекрасно четиво!
Аз самият съм възпитаник на ТМОР, или ССУ МОР, както тогава се наричаше Морското училище. Морското беше, и си остава един от символите на града ни. Понеже Бургас е създаден от рибари, оттам започва историята на нашия град. Благодаря за разказа ви!

Първи началник на военното училище е кап. I ранг инж. Юли Илиев (1972-1978 г.). Втори началник на военното училище е кап. I ранг инж. Трифон Йотов (1978-1984 г.)

В дълбока грешка сте: аз постъпих в ССУМОР през 1973 г. /2-ра рота/, когато началник беше Йотов /Пингвина/. Същият ме изключи през октомври 1975 г. /лека му пръст, все пак/. Така, че си поправете датите!

Parviq direktor na Tehnikuma po ribarstvo e Trifon Dachev ot 1964 god. e Encho Marinov

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите