Рецензии

Поетичният сборник “Моделисимо… и шепот от графита” – оазис сред технологичното безумие на 21-и век

преди 2 години 6 months

Пред нас е сборникът със стихове “МОДЕЛИСИМО… и шепот от графита” на Константин Корадов. Съдържа 140 стихотворения. Повечето са написани през извънредно плодовитата за автора 2019 година. Количеството е впечатляващо...

Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми в монографията на Катерина Златкова-Дончева

преди 2 години 8 months

В последните години се открояват резки икономически и социални изменения в живота на хората, което поражда известна несигурност и дори страх от неясното бъдеще, от социални неблагополучия за децата и техните семейства. Проблемът за децата в риск придобива все по-голяма актуалност и овладяването му е сред приоритетите на националната политика по отношение на децата и семействата.

Противоречието човек – поет в стихотворението „4-та годишнина на Сливница“ от Иван Вазов (1850 – 1921 г.)

преди 2 години 8 months

Да се пише за Иван Вазов във време, когато романът му „Под игото“ вече е издаден от „Жанет 45“ на шльокавица и беше „преведен“ от български на български език, сега, когато България ще отбележи 135 години от началото на Сръбско-българската война, е също толкова трудно, колкото и в реалното време на неговия жизнен и творчески път...

Симфонията на сърцето в “Премълчаване на зимата” от Валентина Радинска

преди 2 години 8 months

Изкуството, като необходимост от изразяване на духовната същност на човека, полага началото на своята история още с появата на хомо сапиенс и съпътства цивилизационното му развитие до ден днешен, като всяко изкуство подбира най-подходящите за спецификата си изразни средства...

Гласът – блудният син на поета

преди 2 години 10 months

Проблемите за връзката между твореца и адресата на неговото творчество, за конфликта между личността и времето, както и за индивидуалната духовна драма на непризнатия от общността създател на произведения на изкуството, съпътстват битието на човечеството още от най-дълбока древност...

Все нов е тоя свят – и все непроменен...

преди 2 години 10 months

Лалка Павлова за стихотворенията „Душата – I” и „Душата – II” от Кирил Кадийски. Статията е отпечатана в сборника „Духовни вселени”, издателство „Български писател”, 2018 г.

Антиномията хуманоид – човек в поемата “Желязната ръкавица” на Любомир Левчев

преди 2 години 11 months

По повод 85 години от рождението на Любомир Левчев. Публикация от книгата на Лалка Павлова “Калейдоскоп”, литературна критика, издателство “Български писател”, 2014 г.

Магията на вселенското дуо в стихотворението „Дует“ на Леда Милева

преди 3 години 1 month

Въпреки че Леда Милева се утвърждава в българската национална класика като един от най-популярните представители на детската литература, стихотворението „Дует” бих определила като своеобразен феномен, защото то може с еднаква категоричност да бъде причислено както към творчеството за деца, така и към поезията за възрастни...

Виденията на прогледналия

преди 3 години 6 months

Художествената опозиция „гледам – виждам“ не е нова в българската литература – достатъчно е да си спомним финала на популярното Вазово стихотворение „Отечество любезно“ („... но ний не видим нищо, нам нищо не ни трябва/ доволно е че даваш покривката и хляба...“)...

Димитър Горсов и неговото „откровение“ в стихосбирката му „Мелодия в залеза“

преди 3 години 6 months

Съвременните учени определят възрастта на Земята на около 4,5 милиарда години, когато междузвездният космически прах започва да се контрахира (стяга, слива се, свива се) в една от мъглявините на Космоса, постепенно оформяйки протоплазмен диск, който заедно с други планети кръжи около Слънцето...

Страници