Рецензии

Семантични аспекти на глада в два сонета на Кирил Кадийски

преди 1 година 1 month

Въпросът за живота на Земята, за неговото възникване и поддържането на съществуването му, е един от най-сложните и все още не е намерил своя отговор. Според една старогръцка легенда първите хора са създадени от боговете като андрогини (съвкупност от мъжко и женско начало)...

Магията, наречена живот, в стихосбирката “Непадаща звезда” на Георги Константинов

преди 1 година 1 month

Сборникът със стихотворения на Георги Константинов “Непадаща звезда” (Изд. къща “Хермес”, 2020 г.) съдържа творби, писани в различни години от неговия живот, като подборът им е съобразен с изключително динамичната същност на човешките чувства – “копнеж, тревога и любов”...

Коловозите на човешкото битие в стихосбирката “Последна риза” на Боян Ангелов

преди 1 година 1 month

Въпросите за сътворението на света и хората, и от кого зависи тяхното битие, пораждат много питания както у обикновения човек, така и у представителите на теологията и науката като две различни страни на човешкото познание. Всички обаче възприемат Библията като най-мъдрата книга на човечеството...

Измеренията на “високото” и средствата за разкриването му в разказа “Високо” от Здравка Евтимова.

преди 1 година 4 months

Когато някой се опита да определи съдържанието на понятието “високо” в граждански, нравствено-етичен или просто в човешки аспект, винаги го обвързва с представата си за проява на героичното – било в борбата за национална свобода или социална справедливост, било като жертвеност в името на науката ...

Визиите за ковача и косача в поетичния свят на Драгомир Шопов

преди 1 година 4 months

Както за живота, така и за понятието “време”, е изключително трудно да бъде дадено кратко, но изчерпателно определение. Според едни от философите (английския физик и математик Исак Нютон и неговите последователи), времето е онази основополагаща част от пространството на вселената, в параметрите на която последователно се случват и подреждат отделните събития.

Пленен вятър, окована вода

преди 1 година 4 months

Когато заговорим за изкуство, за неговата същност, измерения и предназначение, всички приемаме становището, че истинско изкуство може да се роди само под едно небе – необятното, непокорно и неподвластно никому небе на човешкия дух, неограничаван от идеологеми, социогеми и канони на литературни школи и направления.

Животът, смъртта и любовта в поетичните видения на един варварин

преди 1 година 8 months

В последните десетилетия – края на ХХ и началото на ХХI век – се наблюдава подсилен интерес към философската проблематика, особено в сферата на лириката. Бих определила като особено талантливо постижение в тази област новата стихосбирка на Йордан Пеев „Филантропията на един варварин“...

Поетичният сборник “Моделисимо… и шепот от графита” – оазис сред технологичното безумие на 21-и век

преди 1 година 8 months

Пред нас е сборникът със стихове “МОДЕЛИСИМО… и шепот от графита” на Константин Корадов. Съдържа 140 стихотворения. Повечето са написани през извънредно плодовитата за автора 2019 година. Количеството е впечатляващо...

Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми в монографията на Катерина Златкова-Дончева

преди 1 година 10 months

В последните години се открояват резки икономически и социални изменения в живота на хората, което поражда известна несигурност и дори страх от неясното бъдеще, от социални неблагополучия за децата и техните семейства. Проблемът за децата в риск придобива все по-голяма актуалност и овладяването му е сред приоритетите на националната политика по отношение на децата и семействата.

Противоречието човек – поет в стихотворението „4-та годишнина на Сливница“ от Иван Вазов (1850 – 1921 г.)

преди 1 година 10 months

Да се пише за Иван Вазов във време, когато романът му „Под игото“ вече е издаден от „Жанет 45“ на шльокавица и беше „преведен“ от български на български език, сега, когато България ще отбележи 135 години от началото на Сръбско-българската война, е също толкова трудно, колкото и в реалното време на неговия жизнен и творчески път...

Страници