Цветанка Коловска

Проф. д-р Цветанка Коловска е преподавател в катедра “Музикална педагогика и дирижиране” в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив. Заместник-ректор по учебната дейност.

Води занятия със студенти по Методика на обучението по музика в детска градина и средно училище, Педагогическа практика в клас и детска градина, Хоспитиране в клас и детска градина (бакалавърски програми), и Съвременни тенденции в музикалната педагогика, История на музикалното възпитание, Музикална педагогика и музикотерапия, Педагогическа практика (магистърски програми).

Преподавателската й насоченост е в областите Методика на обучението по музика в предучилищна възраст и средно училище, История на училищното музикално възпитание в България, Педагогическа практика в детска градина и средно училище, Музикотерапевтични подходи и практика в предучилищна възраст и училище.

Научно-изследователски интереси: Обучението по музика в сферата на висшето образование, Обучението по музика в предучилищна възраст и средно училище, Педагогическата практика на студентите по музика в училище и детска градина.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.