Преоткритата лирика на Весела Страшимирова

Георги Н. Николов за Весела Страшимирова.
Дата: 
петък, 2 March, 2018
Категория: 

Преоткритата лирика на Весела Страшимирова

Не са много авторките в българската литература, обвързали трайно дарованието си с маринистичната тематика. Сред всички можем да откроим Багряна, Дора Габе, Анна Каменова, Мария Грубешлиева – Балина, Яна Язова, Паулина Станчева... Надя Кехлибарева...

С годините е прието, въпреки спорния му характер, понятието “женска” поезия. Самата му формулировка визира предимно интерпретация на бита, на спокойното домашно огнище, близостта на любимия човек, радостта от детските гласове и пр. Разбира се, тук е и “огледалният” вариант: горчивината на младата булка в чуждия дом, студенината на новите й родственици, невъзможността да разчупи кръга на вековната битийна закостенялост.

В конгломерата на “женската” поезия като че все още търси истинското си място, вярната си оценка поезията и на Весела Страшимирова – Танева.

Нейното име рядко се среща в енциклопедиите, а най-новата стихосбирка се появи под заглавие: “Море и любов” (Лирика, С., “Янчев и сие”, 1992). Иначе обемът на литературната й дейност се вмества в повестта “Маргита” – 1934, сборниците с разкази “Целувка над вълните” – 1934 г. и “Чудото на Света Анастасия” – 1943 г. и “Крайморски песни” – стихосбирка, 1941 г. Нейни творби са печатани в периодиките на “Листопад”, “Българска реч”, “Учителско дело”... “Литературен глас”, “Бургаска поща”, “Мисъл”, “Вечерни новини”, като не забравяме и ранния поетичен дебют на Страшимирова в русенската “Ученическа мисъл”, 1919 г.

Тя е родена в Поморие през 1902-ра. Гимназиалното си образование придобива в Бургас, а специалността “Славянска филология” – в Софийския университет. Професионалното й поприще на гимназиална учителка е отначало в родния град на Весела (1930-1935), а после в столицата: 1935-1958 г. Но където и да се намира, тя не се откъсва от лирическите си занимания. Дава непрестанен изказ на основните начала, борещи се за надмощие в духовната същност на авторката и едновременно поминуващи в странна хармония: те са любовта на парещата женска природа и морето с извечното си неспокойствие. Дори сега, в наше време, Весела Страшимирова остава сякаш единствена жена маринистка в българската литература, а тази оценка, безспорно много точна, тя добива преди близо шестдесет години.”Отраснала край морето, люляна още от малка от мелодията на вълните, Весела Страшимирова насища стиха си с цялата многоцветна гама на този тайнствен и примамлив свят... Поезията й с право може да се нарече поезия на стихиите. Тя е вихрена като живота, волна и своеобразна като любовта, загадъчна като смъртта”, отбелязва Соня Вичева в сборника си “Нашите писателки – литературни портрети”* и добавя: “Многостранна като живота, морската стихия се прелива в стиховете на поетката в цялата гама на “мираж, изменчив на далнините”. Затова лириката на Весела Страшимирова, макар и вдъхновена винаги от една носталгична нега по мъртвия любим, пропита от соления дъх на морската бездна – крие отсенките на интересни и дълбоко вълнуващи откровения на човешката душа.

Бели пенливи гирлянди кичат
водния свод.
Не бих те спасила, дори да бих дала и своя живот.
Ти слизаш надолу, надолу
към страшни скалисти подмоли,
където удавници рой
напразно за слънце се молят...
Останах сама, за да науча,
че героизмът е да живееш, не – да умреш.

Често когато четем поезия за морето, не ни оставят въпросите: Какво е все пак водната стихия за автора? Дали е символ за могъщество, или символ на жизнената непреходност? Природна даденост ли е, или опит за сравнение с тленното човешко “аз”? И доколко авторът познава морето: чрез възторжени импресионистични наблюдения от брега или чрез професията си на моряк, рибар ... на скитник?

Тези въпроси са актуални, още повече, че и в наше време тук-там епизодично припламва полемика доколко българинът, пресъздавайки маринистични моменти в творческия си развой, въобще познава морето. И пак за българина е в сила твърдението, че непрекъснато гледа към морето, ала рядко го вижда. Доколкото се опитвам да свържа тези въпроси с художествения път на Весела Страшимирова, имам едно основно обяснение: за поетесата символът “море” е мащабна проекция на безкрайно сложната, противоречива в чувствата си, гальовна и гневно-кипяща душа на жената. И още: морето за нея е пътят, по който идва и си отива, както се блъската в брега и се отдръпват назад морските вълни, човешката, въжделената любов. Т.е. дълбоко в съзнанието си авторката се олицетворява като безкрайно малка частица, но все пак частица именно от морето. И пеейки за морето, в този случай пее именно от дълбините на морето:

Не съм ли като теб, море?
Във глъбините си
удавници ти криеш,
а горе, на повърхността
зовеш и мамиш младите смелчаци,
и тръгват те с корабите яки
да отвоюват слава и любов.

(“Сърце”)

Затова и пейзажът в лириката на Весела Страшимирова рядко остава статичен, неподвижен и замръзнал. Той е носител на неспокойствие, на вечно очакване, на тиха и щастлива женска тревога. Поетесата осъзнава, че морето, позволило й веднъж да му бъде вярна, ще пожелае в отговор всичко онова, което ни радва в делничната човешка нишка, наречена орис, и преди всичко в нея и чрез нея – правото на спокойствие и на удовлетвореност. Дори в тихото си безветрие спокойствието на морето е измамно. В дълбините му, както в скритите кътчета на човешкото “его”, нещо тлее и клокочи, нещо чака знак, за да изведе на преден план страшната мощ на синята стихия, а при поетесата Страшимирова – всеизгарящата женска обич. Лириката й твърде рядко, даже съвсем фрагментарно, по аналогия с Магда Минева – отронва звуци за либе-гурбетчия и от задушаваща самота в “Жалби” 1 и 2 от “Крайморски песни” – 1941 година, ала те заглъхват бързо, удавени пак в рева на морето:

И тази нощ сънувах пак морето
и в песента му чух възторжен вик:
“Оковите на сушата сломете,
вий всички, жадни за простор велик”.
И тази нощ видях познати къщици
като играчки детски по брега,
а вятъра, вълните все тъй същите
във своята самотност и тъга.

(“Морски сън”)

Също като посестримата си Яна Язова, а и редица още писатели, дълго време, бих казал без преувеличение – десетилетия – Весела Страшимирова се намираше в незаслужена, по конюнктурни политически причини, в човешка и творческа изолация. Но тя не престана да твори, да създава стихове “традиционно”, в най-добрия смисъл на това определение, свързани с морето. В тях все по-отчетливо се чувстват, дори релефно откроени, опитите за житейска равносметка за изминатия път. На честна, строго лична преценка за отлетелите години, за смисъла, влаган в часовете и в миговете им, отново обвеяни със соления полъх на маринистичното творчество. Все по-често се връща поетесата и към морския бряг, запомнен от детството. Към вълните на детството и към копнежите на детството, неумолимо отмити от вълните. А връщането към спомените и сладостните изживявания не е ли своеобразен бунт, опълчване на личността срещу прииждащата вечност? Срещу границата на отвъдното, пред която всички сме равни? Но поетесата изповядва:

Нима да жаля аз съм родена,
на песен ме морето научи,
в живота кратък, бързопреходен
тъгата в своя стих ще заключа.
И ще отмина с него в безкрая,
дето изгарят мъки и страсти,
вълните вечно, знам, ще изгарят,
звездите нивга не ще угаснат.

И в този късен етап от творчеството на Весела Страшимирова – Тенева особен интерес у читатели и изследователи представлява цикълът “Миниатюри”, вместен в сборника “Море и любов”. В кратките му редове откриваме благодарност към приятелите, останали верни в трудни минути и така доказали смисъла да имаш приятели; миражите на късната, среброкоса есен; търсене на ново питие, което да вдъхне млад живот във вените и... ясна примиреност, че морето наистина е отмило всичко, което ориста е подарила на авторката в броеницата от годините. По мокрия крайбрежен пясък остават за сбогом последните щрихи и е време за също така последно “сбогом!”

Прииждат вълните и спират
на пустия бряг.
Не тъй ли и дните умират
на вечността пред безмълвно –
сребристия праг?...

Тук не се спирам върху белетристичното творчество на Весела Страшимирова, но ще добавя, че заедно с “Маргита” и “Чудото на Света Анастасия”, които са издадени, са готови ръкописите й “Капитан Стамат Икономов” – сборник с разкази и повести “Георги Кондолов”. С отпечатването им читателската аудитория ще добие още по-пълна представа за литературното дарование на тази авторка, която независимо от забравата, на която доскоро бе незаслужено обречена, е дала сериозни художествени произведения за българската литература. Или, ако отново си послужим с определенията на Соня Вичева, с които сме съгласни, независимо от голямата разлика във времето между отпечатването на литературните й портрети и съвременния читател, то “морето със своите менливи настроения определя вътрешната и външна линия на лирическите творби на Весела Страшимирова. Тя е първата, която донася в нашата женска поезия романтичните видения на един чуден свят с богати и неизползвани още от българските поетки лирически мотиви”. Които, ще добавя, все още чакат днешните си последователки...

---------------

* Вичева, Соня. Нашите писателки – литературни портрети. С. : “Литературен глас”, 1939.

---------------

Засегнати автори: 

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите