Анализи

Човекът и природата – близки или далечни

преди 6 години 1 седмица

Отношението между човека и природата е проблем и на нашето време. Тази извечна зависимост е обсъждана винаги и е получавала различни интерпретации. Човекът е част от природата, а природата се отразява в човека. Дали са далечни, или близки – по това може да се спори, защото понякога човекът облагородява природата, а друг път той е заплаха за нея, като я замърсява и унищожава.

Дългът към рода и дългът към сърцето

преди 6 години 1 седмица

Метафоричният образ на раздвоението, което изживява героят от разказа “Дервишово семе”, е много изразителен, за да се внуши безизходицата, страданието, душевната мъка.

Цял живот Рамадан страда по Силвина: “Сърцето ми се топеше като свещ.” Авторът Николай Хайтов изразява своето отношение на съчувствие към голямото човешко страдание, породено от служенето на един родов закон, та макар и с векове изграждан сред хората.

Делникът в любовта и любовта в делника

преди 6 години 1 седмица

“Тавански спомени” е поема за любов. Една такава любов, която не свършва с раздялата, а се носи цял живот като незабравен спомен. Любов и живот се преплитат, за да може едното да осмисли другото. Животът без любов е скучен, делничен, празен. Любовта в живота го превръща в празник.

Вещите и смъртта в поезията на Атанас Далчев

преди 6 години 1 седмица

Атанас Далчев работи най-усилено през първите десетилетия на ХХ век и създава едно уникално творчество. Той е от лаконичните автори, които оставят не голямо по обем творчество, но изключително значимо, мъдро, новаторско. Неговата стихосбирка “Прозорец” заявява ярък литературен талант, разкрива визията на един интелектуален поет.

Жената – скитница, стихия и вечност

преди 6 години 1 седмица

Лирическата героиня на Багряна се опиянява от движението, от преодоляването на пространството, от скоростта и риска. Но пътувайки през света, тя пътува и към мъдростта, и към самата себе си. Скитничеството й носи познание за добро и зло, за истини и заблуди, за стойностите на чуждите земи.

Образната система в “Железният светилник” от Димитър Талев

преди 6 години 1 седмица

В романа “Железният светилник” Димитър Талев олицетворява преходния период на духовно пробуждане и възраждане в град Преспа чрез богата образна система. Семейството на Стоян Глаушев и Султана, Хаджисерафимовата унука, е емблематично за своето време, защото отразява обобщено важни исторически процеси. В това напредничаво и прогресивно по мисъл и действие семейство се раждат най-новите идеи на епохата – края на ХІХ век.

Родът и историята в романа “Железният светилник” от Димитър Талев

преди 6 години 1 седмица

Романът “Железният светилник” е първият от четирилогията на Талев. Създаден е през 1952 г.; “Преспанските камбани” – 1954 г.; “Илинден” – 1955 г.; “Гласовете ви чувам” – 1956 г. Писателят изразява позицията си по въпроси, които съдбовно засягат него и хилядите му сънародници в Пиринска Македония, където по това време българи провеждат антибългарска политика. Това е причината да се обясни вдъхновението и вътрешната сила на тези романи, които са духовно оръжие в ръцете на автора.

Богатият беден човек в романа “Тютюн” на Димитър Димов

преди 6 години 1 седмица

В романа “Тютюн” намира отражение социалната действителност на три десетилетия (след 20-те години на ХХ век). Това дава възможност на Димитър Димов да изгради социални конфликти, особености на класови прослойки и човешки характери, белязани с типичност и строга индивидуалност. Романът е жива картина на времето, което моделира човека според обществените особености и търсения на епохата.

Драмата на човека и времето в “Тютюн” от Димитър Димов

преди 6 години 1 седмица

Романът “Тютюн” отразява реалистично социалните проблеми на времето от три десетилетия след 20-те години на ХХ век. Това е време на конфликти между социално богатите и социално бедните. Има експлоатация на труда на работниците, производствените отношения пораждат драмата на човека в тази епоха. И тъй като всеки човек е в активно отношение със социалните процеси, той отразява тяхното развитие.

“Септември” – поема на гнева, бунта, рушенето и съграждането

преди 6 години 1 седмица

Цялото творчество на Гео Милев до “Септември” (поемата, за която е арестуван, осъден и заплаща с живота си) е едно пътуване до създаването на тази зряла и граждански ангажирана творба. Идеята за бунта се разработва постепенно в произведенията на Гео Милев, за да получи своята блестяща интерпретация в “Септември”. Експресионистичният поет руши стария свят, за да съгради от отломъците хармоничен и цялостен свят.

Страници