София Дачева

София Николаева Дачева е родена на 6 август 1981 г. в гр. Кърджали.

Завършва Немска гимназия в родния си град, а след това последователно бакалавърска степен “Българска филология” към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и магистратура “Актуална българистика”.

Докторант по “Западноевропейска литература” към ПУ “Паисий Хилендарски”.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.