Анализи

История, традиции и бъдеще на детските иконописни школи в България

преди 1 година 4 седмици

От исторически запазени сведения и научни изследвания знаем, че известните родове зографи и резбари дълги години, от поколение на поколение са предавали занаята, който до голяма степен се е оприличавал като семеен. Синовете, чиракували семейния занаят, учели се от бащи и по-големи братя, следвайки стриктно написаните ерминии...

От зрение към познание

преди 1 година 2 months

Целта на тази статия е да се разгледат някои основни възгледи по отношение на познанието, тръгвайки от древни философски идеи, оставили отпечатък до наши дни, и допринесли за обогатяването на философската мисъл. По-специално, акцентът е върху връзката между сетивното и рационалното познание –дали те са два напълно различни компонента на човешката психика, или сетивата са прекият източник на познание?

Трети март или невъзможният героизъм

преди 1 година 6 months

Образът на героя, на Апостола, не знаем дали ни е нужен днес и какъв щеше да бъде, но ние нему не сме никак нужни. Апостолът е невъзможен в нашето безумно време. Време, пропито от невидима и много по-страшна война – там, където злото приема образ на добро.

Светлини и сенки под знамето на свободата – Левски, Димитър Общи и Поп Кръстьо

преди 1 година 8 months

Галерията от образи в романа “Левски" е положена върху широкото платно на европейските обществено-политически процеси и българската действителност, като характеризирането им непрекъснато се движи между различните амплитуди на героическото, делнично-всекидневното и профанирането на героичното до нивото на бутафорност.

За “Случаят Джем” от Вера Мутафчиева

преди 1 година 8 months

Образи, върху които се гради наративът на романа. Откъс от монография на Лалка Павлова върху “Случаят Джем” от Вера Мутафчиева.

Метафориката на бледината като визуална проекция на героичното във Вазовата “Епопея на забравените”

преди 1 година 9 months

В разнородния и пищен художествен свят на Епопеята съществуват немалко заслужаващи сериозно анализационно усилие значими детайли, защото справедливо известна е аксиомата, че малкото камъче обръща колата, щипката сол услажда гозбата, а „незримият“ щрих поражда необяснимото в литературата. Естествено е тогава подобен избор, който предлага тук оформеното заглавие, да бъде в значителна степен оправдан...

Транс – човекът на новото време?

преди 2 години 2 седмици

След диспутите около ратифицирането на Истанбулската конвенция, дори в българското консервативно общество се заговори за джендър (gender) извън рамките на академичните и специализирани среди. За съжаление това в голяма степен беше и е дискурсът, който доминира и други събития като ежегодния гей-парад, например...

Противоречието човек – поет в стихотворението „4-та годишнина на Сливница“ от Иван Вазов (1850 – 1921 г.)

преди 3 години 2 months

Да се пише за Иван Вазов във време, когато романът му „Под игото“ вече е издаден от „Жанет 45“ на шльокавица и беше „преведен“ от български на български език, сега, когато България ще отбележи 135 години от началото на Сръбско-българската война, е също толкова трудно, колкото и в реалното време на неговия жизнен и творчески път...

Държава и държавност – образът на цар Борил

преди 3 години 9 months

Фрагмент от „Асеновци и българската държавност в тетралогията на Фани Попова-Мутафова“, монография, издателство „Български писател“, София, 2019 г.

Темата за двойствеността в произведенията на Херман Хесе – критическа рецепция в България

преди 4 години 7 months

Между контаминацията от западни и източни философски субстрати изниква темата за двойствеността в творчеството на Херман Хесе. Движението на ин и ян, съзерцание и действие, хармония и хаос образуват квинтесенцията на много от авторовите творби...

Страници