Анализи

Ключовата роля на възприятието за регулацията на поведението

преди 1 година 9 months

Тази статия има за цел да опише принципите на действие, характерни за регулацията на поведението, изхождайки от способността за възприятие, която се явява свързващото звено между вътрешната среда на живия организъм и външната среда (обкръжаващият го свят). Именно тази способност – да се трансмират външни стимули според вътрешни потребноти), предопределя успешното взаимодействие между организъм и околна среда...

Произход и еволюция на окото

преди 1 година 9 months

Тази статия има за цел да опише как се развива човешкото око в продължение на стотици и милиони години. Структурите на окото са толкова сложни и прецизни, че е трудно да се допусне то да се разглежда като еволюционен продукт. Въпреки това, има достатъчно аргументи, потвърждаващи еволюционният произход на очите...

Феноменът “синестезия” в контекста на “семантичния вакуум”

преди 1 година 9 months

На латински език сензус (sensus) означава усет (усещане). Поради широкото използване на латинския език в медицината, думата “сетивен” често се заменя със “сензорен”. Същата дума (усет, усещане) на гръцки език е естезия.

История, традиции и бъдеще на детските иконописни школи в България

преди 1 година 10 months

От исторически запазени сведения и научни изследвания знаем, че известните родове зографи и резбари дълги години, от поколение на поколение са предавали занаята, който до голяма степен се е оприличавал като семеен. Синовете, чиракували семейния занаят, учели се от бащи и по-големи братя, следвайки стриктно написаните ерминии...

От зрение към познание

преди 2 години 6 дни

Целта на тази статия е да се разгледат някои основни възгледи по отношение на познанието, тръгвайки от древни философски идеи, оставили отпечатък до наши дни, и допринесли за обогатяването на философската мисъл. По-специално, акцентът е върху връзката между сетивното и рационалното познание –дали те са два напълно различни компонента на човешката психика, или сетивата са прекият източник на познание?

Трети март или невъзможният героизъм

преди 2 години 4 months

Образът на героя, на Апостола, не знаем дали ни е нужен днес и какъв щеше да бъде, но ние нему не сме никак нужни. Апостолът е невъзможен в нашето безумно време. Време, пропито от невидима и много по-страшна война – там, където злото приема образ на добро.

Светлини и сенки под знамето на свободата – Левски, Димитър Общи и Поп Кръстьо

преди 2 години 5 months

Галерията от образи в романа “Левски" е положена върху широкото платно на европейските обществено-политически процеси и българската действителност, като характеризирането им непрекъснато се движи между различните амплитуди на героическото, делнично-всекидневното и профанирането на героичното до нивото на бутафорност.

За “Случаят Джем” от Вера Мутафчиева

преди 2 години 5 months

Образи, върху които се гради наративът на романа. Откъс от монография на Лалка Павлова върху “Случаят Джем” от Вера Мутафчиева.

Метафориката на бледината като визуална проекция на героичното във Вазовата “Епопея на забравените”

преди 2 години 7 months

В разнородния и пищен художествен свят на Епопеята съществуват немалко заслужаващи сериозно анализационно усилие значими детайли, защото справедливо известна е аксиомата, че малкото камъче обръща колата, щипката сол услажда гозбата, а „незримият“ щрих поражда необяснимото в литературата. Естествено е тогава подобен избор, който предлага тук оформеното заглавие, да бъде в значителна степен оправдан...

Транс – човекът на новото време?

преди 2 години 10 months

След диспутите около ратифицирането на Истанбулската конвенция, дори в българското консервативно общество се заговори за джендър (gender) извън рамките на академичните и специализирани среди. За съжаление това в голяма степен беше и е дискурсът, който доминира и други събития като ежегодния гей-парад, например...

Страници