Анализи

Богатият беден човек в романа “Тютюн” на Димитър Димов

преди 7 години 9 months

В романа “Тютюн” намира отражение социалната действителност на три десетилетия (след 20-те години на ХХ век). Това дава възможност на Димитър Димов да изгради социални конфликти, особености на класови прослойки и човешки характери, белязани с типичност и строга индивидуалност. Романът е жива картина на времето, което моделира човека според обществените особености и търсения на епохата.

Драмата на човека и времето в “Тютюн” от Димитър Димов

преди 7 години 9 months

Романът “Тютюн” отразява реалистично социалните проблеми на времето от три десетилетия след 20-те години на ХХ век. Това е време на конфликти между социално богатите и социално бедните. Има експлоатация на труда на работниците, производствените отношения пораждат драмата на човека в тази епоха. И тъй като всеки човек е в активно отношение със социалните процеси, той отразява тяхното развитие.

“Септември” – поема на гнева, бунта, рушенето и съграждането

преди 7 години 9 months

Цялото творчество на Гео Милев до “Септември” (поемата, за която е арестуван, осъден и заплаща с живота си) е едно пътуване до създаването на тази зряла и граждански ангажирана творба. Идеята за бунта се разработва постепенно в произведенията на Гео Милев, за да получи своята блестяща интерпретация в “Септември”. Експресионистичният поет руши стария свят, за да съгради от отломъците хармоничен и цялостен свят.

Трагизмът и оптимизмът, проблемът за изстраданата вяра в прогреса в поемата “Септември” от Гео Милев

преди 7 години 9 months

В поемата се преплитат противоречиви теми, от които се поражда драматичният патос, бликащ във всеки стих. Трагизъм е философско понятие, което носи смисъла на обреченост, предопределеност поради сблъсък на неравностойни сили. Кървавото потушаване на Септемврийското въстание създава усещане за трагично, което Гео Милев претворява в творбата.

Жертвеният път на възхода

преди 7 години 9 months

Поемата “Септември” е отпечатана през 1924 г. в сп. “Пламък”, тя е своеобразен художествен отклик на събитията от времето на Септемврийското въстание. Тя е част от септемврийската литература по своята идейно-тематична насоченост...

В тъмната кръчма на Еньо една лястовичка свива гнездо

преди 7 години 9 months

В Еньовото кафене лястовичка е свила гнездо. Този малък детайл в разказа “Серафим” на Йордан Йовков има дълбоко символично значение. Като майстор на малкия разказ писателят внушава своите идеи чрез словесни образи. Лястовичката е образ символ на доброто, неземната птичка олицетворява вяра и надежда в нещо красиво. Свиването на гнездо е акт на рождество.

Отношението на Йовков към войната и мястото на човека в нея

преди 7 години 9 months

Отношението на Йовков към войната е реално, защото той взема участие в нея. След обявяването на Балканската война (1912 г.) селският учител Йордан Стефанов Йовков заминава на фронта като командир на рота и участва в боевете край Кайпа, Одрин, Чаталджа, Дойран, които описва в своите разкази. По време на Първата световна война (1915 г.) той е кореспондент на Северния и Южния фронт и пише творби, в които личи неговото естествено изстрадано отношение към войната.

За какво пеят колелетата в разказа на Йордан Йовков “Песента на колелетата”

преди 7 години 9 months

Разказът “Песента на колелетата” е емблематичен в творчеството на Йовков. Той носи в себе си философията на цялата художествена система на автора. В него се отразяват особеностите на сложното поетическо мислене на твореца. Уникалното в тази творба е, че тя подсказва гения на Йовков, който във всеки житейски факт може да открие поезия.

“Под манастирската лоза” – тема и проблем

преди 7 години 9 months

Сборникът “Под манастирската лоза” съдържа разкази, които Елин Пелин написва в творческата си зрялост. Създаден през 1936 г., той показва отношението на писателя към поповете и свещениците, така наречените църковни служители, за да изясни, че те не са светци, а обикновени хора, изкушени от земните съблазни. Излишно е да се мисли, че ако човек е посветен на религията и служението на църквата, ще промени човешката си същност.

Художественият свят на Елин Пелин

преди 7 години 9 months

Големият български писател Елин Пелин създава богато и колоритно творчество, което е ценен принос в литературната класика. Необикновено талантлив разказвач, той успява по художествен начин да пресъздаде българската действителност през първите десетилетия на ХХ век. Продължител на белетристичната линия в литературата, той се учи от Любен Каравелов, Иван Вазов, Христо Ботев и Захари Стоянов. Изградил своя естетически усет, Елин Пелин е своеобразно свързан и с творчеството на големи писатели като Чехов, Горки, Мопасан.

Страници