Анализи

Да бъдеш или да имаш. Предизвикателствата на твореца в “Железният светилник” на Д. Талев

преди 7 години 7 months

Един от интересните, провокативни образи в романа “Железният светилник” е този на Рафе Клинче – нестандартна, изпреварила времето си личност, фигура на неспокойствието и дори на конфликтността. Творец по душа и по призвание, героят се лута между обещанията на духа и разпънатостта на неумолимата телесност, подвластен в еднаква степен на стихиите на съзиданието и на разрушението.

Мултимедийната презентация в детската градина като метод за запознаване с биографията на автора

преди 7 години 7 months

Мултимедийната презентация е често използван и успешен метод в училищната работа. Той би бил също толкова ефективен при прилагането си и в големите възрастови групи в детската градина. Презентацията може да съдържа богат нагледен материал, което я прави достъпна и интересна за децата, като се има предвид, че технологията от своя страна неимоверно ги впечатлява.

Биографичният метод като компонент в професионалната подготовка и работата на социално-педагогическите кадри – същност и възможности

преди 7 години 7 months

Оказването на подкрепа и помощ в изграждането и формирането на индивидуална личностна субектност на индивида е една от професионалните задачи на социалния педагог, което обуславя и налага оценката и разбирането за образованието и възпитанието преди всичко като среда и условие за намирането на решения на въпросите от важен, особен характер: тези за природата на човека, неговата същност, предназначение и смисъл на съществуване, и съответно, за възможностите и границите на резултатите на педагогическата дейност.

Психобиографичният метод – да свържем означаващите

преди 7 години 7 months

През 1925 Фройд пише “Себепредставяне” (Selbstdarstellung), което има формата на автобиография с психоаналитични интерпретативни елементи. В това текстово предизвикателство е разказана историята на неговия живот чрез психоаналитични понятия; историята на живот, който тече обвързан с развитието на психоанализата.

Традиционното интимно общуване във вълшебното огледало на биографичните разкази

преди 7 години 7 months

В известен смисъл биографичният метод в Антропологията прилича на това вълшебно огледало от приказките – в него се вижда добре това, което не може да бъде видяно с класическата методика на този хуманитарен кръг. Антрополозите отдавна са установили, че съществува една латентна културална опозиция: идеална култура и реална култура...

Преселенията: биографични и художествени проекции

преди 7 години 7 months
Анна Малешкова - автор на "Бесарабски хроники"

“Да намериш разковничето” е първата част от двутомника от четири части “Бесарабски хроники”, публикувани за пръв път в цялост в началото на 2013 г. Този “опит за исторически роман”, според жанровата дефиниция на авторите, проследява близо двестагодишното историческо и духовно присъствие на българите-преселници в географските и исторически територии на Южна Бесарабия.

Лудостта като възможност да се задават въпроси

преди 7 години 10 months
Портрет на Елин Пелин, първата половина на 20-те години

Фундаменталният проблем за неразбирането, за разделението на езиците и невъзможната комуникация, характерен за реалистичноориентираната проза от 90-те години на ХІХ и в самото начало на ХХ век, излиза от чисто езиковите си измерения в разказите на Елин Пелин (симптоматичен за различието в подхода е например христоматийният диалог между Андрешко и съдия-изпълнителя). В неговото творчество не-възможният диалог, сблъсъкът и разминаването между селянина и властта, в лицето на държавните институции и техните представители, са интерпретирани в техните социални, аксеологически и нравствени аспекти, в психологическите измерения на кризиса, породен от конфликта на традиционно и модерно съзнание, чиито проявления са обективирани в противопоставянето между селото и града.

Бариерата на здравия разум и бариерите на идеологията

преди 7 години 10 months
Серафим Северняк в разговор с Павел Вежинов, края на 80-те години на миналия век

“Сънят на разума ражда чудовища” твърди един прочут офорт на Франсиско Гоя. Извън политическите послания на творбата, отнасящи се до съвременната за художника испанска действителност, наименованието й носи внушенията за гибелното въздействие, което доминацията на неконтролираното несъзнавано има над разума. Нещо повече, разумът е приел облика на човешко същество, т.е. той е идентифициран с човека и човешкото, трактовка, естествена в контекста на просвещенския ХVІІІ век, а символичният му сън отваря вратата за нахлуването на уродливите чудовища на не-разумността, т.е. на не-човешкото.

Другото лице на бунта

преди 7 години 10 months

Свободата като отклонение. Романът “Под игото” във всеки свой ред крепи зададената от паратекста си (Под игото. Из живота на българите в предвечерието на Освобождението) задача. От една страна, осъществява първия по време и ненадминат по силата на своето послание в българската литература художествен експеримент на тема какво се случва с душите “под игото”.

“Домът на битието” – между Άρπαλuκη и Dulle Griet

преди 7 години 10 months

Смяна на хуманитарната парадигма, сериозен антропологичен преход, аудио-визуална култура, цивилизация на образа – това са само част от термините, с които съвременната хуманитаристика борави в опита си да характеризира социокултурната ситуация в края на ХХ и началото на ХХІ век. Зад подобни означения стоят наблюденията (и тревогите) от отмирането на “класическия акт на четенето” като масова практика на ХІХ и разколебаването на характерното за почти целия ХХ век доверие в езика като дом на битието, доверие, легитимирало операцията по изместването и заместването на “нещата” с техните имена.

Страници