Почит и грижа за гората

ISBN:
978-954-471-138-2
Размери: 
23 × 16 × 1.5 cm
Брой страници: 
184 стр.
Година на издаване: 
2011
Рейтинг: 
0
Цена: 
5,00 лв.
Отстъпка: 
-0.00 лв
Цена: 
5,00 лв.

Изданието е посветено на 50-годишнината на Опитна станция по дъбовите гори – Бургас.

Опитната станция по дъбовите гори (ОСДГ) е създадена като специализирано научно звено за извършване на научно-изследователска, експериментална и приложна дейност в областта на възпроизводството и ползването на горите от дъбовата лесорастителна зона.

ОСДГ е рожба на далновидността и усилията на изявените лесовъди на България – академиците Борис Стефанов, Петко Петков и Мако Даков, чл. кор. Никола Пенев, проф. Методи Русков, д-р Илия Радков и др., поставили на научна основа дъбовото стопанство у нас.

Научно-изследователската база по дъбовите гори в Бургас е създадена към Централния институт за гората в София със заповед № 749 на Българска академия на науките от 04.08.1961 г. На основание протокол № 30 от 26. VІІ. 1961 г. на БАН ст.н.с. Иван Палашев от Комплексния селскостопански научно-изследователски институт в Карнобат е преназначен за ст.н.с. по залесяването при Централния институт по гората и за завеждащ новосъздадената база.

Със заповед № 83 от 11.01.1964 г. на Академията на селскостопанските науки в София се разпорежда от 01.01.1964 г. Опитната база по дъбовите гори в Бургас да се обособи като специализирана Опитна станция по дъбовите гори с отделен бюджет и на щат към Института за гората в София.

ОСДГ остава поделение на Академията на селскостопанските науки до 1972 г., когато с разпореждане № 83 от 25. 02. 1972 г. на МС, заедно с Института за гората преминават на пряко подчинение към Министерството на горите и горската промишленост.

През 1986 г. Станцията е включена в структурата на Асоциацията Горско стопанство и горска промишленост към Министерството на земеделието и горите, а през следващата 1987 г. влиза към Съвета по селско и горско стопанство на Министерския съвет заедно с Асоциацията.

От 1990 г. Станцията е причислена към Комитета по горите и горската промишленост, а от 1991 г. – към Комитета по горите при Министерския съвет.

През 1997 г. се създава Национално управление по горите към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (от 1999 г. Министерство на земеделието и горите) и Станцията преминава към него.

През 70-те години със заповеди на Министерството на горите и опазване на природната среда и Министерство на горите и горската промишленост на Опитна станция по дъбовите гори в Бургас са предадени над 20 000 дка гори в района на Източна България за стационарна научно - изследователска работа и мониторинг. Тогава за Станцията се изграждат административна сграда със сравнително добре оборудвани лаборатории, библиотека, компютърна зала и опитно поле. Създадени са през 80-те години два дендрариума: край гр. Приморско и край гр. Малко Търново.

През времето на съществуване на Станцията в нея са работили 18 научни сътрудници, от които 4 старши научни сътрудници І степен и 8 старши научни сътрудници ІІ степен. Защитени са 10 дисертации, две от които за доктор на науките. Броят на едновременно работещите научни сътрудници през годините е достигал до 11. Сега в Станцията работят 4 учени – един ст.н.с. І ст. (професор) и трима ст.н.с. II ст. (доценти).

Съставител: 
Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

7,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
5,00 лв.