Георги Янков

Д-р Георги Янков е роден на 15 юни 1936 г. в град Средец. Завършил е полувисше образование в Учителски институт “Христо Ботев” в Бургас, след което последователно получава две висши образования в СУ “Св. Климент Охридски” съответно със специалности педагогика и история. Трето висше образование по теология завършва в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Автор е на книгите: “Учебното дело в община Средец”; “Активизиране на учениците чрез проблемното обучение по трактори и ССМ”; “Проблемното обучение по общотехническите и специални предмети в професионалните гимназии”; “От Странджа до САЩ’94”; “Спортна слава”; “История на футбола в Средецко”; “Храмът “Всях Светих от древността до наши дни”; “Църковно-народните борби през Възраждането в Средецкия ре-гион на Странджа”; “Комплексният анализ на урока”; “Бурни младини, спокойни старини”; “Културно-просветните борби през Възраждането в Карабунар-ско”; “130 години от Руско-турската война и 130 години от освобожде-нието на Средец”; “Искрица надежда”; “Леката атлетика”; “Спомени за Средецкия футбол”; “Учение и труд. 50 години Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника - Средец” и над 100 публикации в списания “Педагогика”, “Посоки”, “Начално образование”, вестниците “Учителско дело”, “Труд”, “Черно-морски фар”, “Крайгранична искра”, “Жарава” и други.

Доктор на педагогическите науки. Член на Съюза на учените в България. Носител на І клас-квалификация.

Книги от автора

Редактор на книги

5,00 лв.
Отстъпка:
-1.00 лв
Цена
4,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.