Васил Хаджиилиев

Васил Стефанов Хаджиилиев е роден на 11 януари 1954 г. в гр. Стара Загора. Основно и средно образование завършва в родния си град – математическа паралелка в гимназия “Христо Ботев”, а висше – “инженер-химик” във ВХТИ – Бургас. Второ висше – “Математично моделиране на химични обекти”, ХТМУ – София. Военно образование – ШПЗО в гр. Враца, 1979 г. От 1990 г. майор о.з.

Работил е като завеждащ отдел “Химия” в ОСМТ – Стара Загора (1980 – 1983 г.) От 1984 г. е асистент във ВМИ – Стара Загора. Специализира “Медицинска химия” (МА – София, 1989 г.) и “Здравен мениджмънт” (СА – Свищов, 2003 г.).  От 2000 г. е главен асистент в Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора. Защитена докторска дисертация в СУ “Св. Климент Охридски” (2009 г.). От 2012 г. – доцент в катедра “Химия и биохимия” на МФ при Тракийския университет.

Автор и съавтор на над 70 специализирани статии в областта на онкология, педагогика и химия и над 50 публикации с общообразователен характер. Автор на седем учебни издания и две художествени. Патент на тема “Комбинирана терапия на тумори”, (1991 г.). Има редица участия в международни научни форуми в България, Гърция, Индия, Русия, Полша, Турция, Македония, Беларус и др. Ръководител на седем национални проекта към МОН и един европейски проект по програмата 2020 на ЕС.

Член на научния съвет на международната конференция по природни науки DIDSCI – Краков, Полша. Член на УС на Съюза на учените – Стара Загора.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.