Диляна Звездова

Диляна Тодорова Звездова е завършила “Технология на водата”; “Биотехнология” и “Педагогика” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

През 2008 г. е защитила дисертационен труд за научно-образователната степен доктор по Органична химия (PhD). От 2003 г. работи в същия университет и понастоящем е  преподавател  в катедра “Физикохимия и органична химия”.За периода 2004-2005 г. провежда едногодишна специализация в “Университет Гент” – Белгия.

Има отпечатани около 70 научни работи в България и чужбина по органична химия и технологиите за обработка на отпадни и природни води. Съавтор е на раздел от монография: Book Chapter in the book “Expanding Issues in Desalination” edited by Robert Y. Ning, ISBN 978-953-307-624-9, InTech, September, 09 (2011) by Angel Zvezdov and Dilyana Zvezdova.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.