Ангел Звездов

Ангел Тодоров Звездов е доктор по технология на водата (PhD). От 1976 до 2010 г. работи като редовен преподавател в катедра “Технология на водата” при Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Съавтор е на 3 учебни помагала. Самостоятелен автор е на 2 технологични ръководства за българския филиал немската ф-ма “ProMinent Fluid Controls BG” EOOД и на 2 учебника по технология  на водата и воднохимичните режими в ТЕЦ и АЕЦ. Автор е на раздел от монография: Book Chapter in the book “Expanding Issues in Desalination” edited by Robert Y. Ning, ISBN 978-953-307-624-9, InTech, September, 09 (2011) by Angel Zvezdov and Dilyana Zvezdova.

За периода 1975-2009 год. има многократни специализации и гост преподавател в САЩ, Япония, Германия, Италия, Великобритания и др. Има отпечатани повече от 110 научни работи в България и чужбина и 8 патента за обработка на природни и отпадни води.

През 2012 г. като частен гражданин е  защитил дисертационен труд за научната степен “доктор на техническите науки” пред разширен научен катедрен съвет на катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” при  Хидротехнически факултет в УАСГ – София (Протокол № 8/ 14.06. 2012 год.).

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.