Снежина Георгиева

Д-р Снежина Георгиева Георгиева е преподавател в катедра “Здравни и социални грижи” към Медицинския колеж в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научните й интереси са в областта на кинезитерапията, естествените физикални фактори и масажа в превенцията, лечението и рехабилитацията на някои най-често срещани заболявания.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.