Кайрат Койшибеков

Кайрат Болатович Койшибеков е роден на 9 октомври 1978 г. в град Тараз, Жамбълска област, Република Казахстан, в семейство на интелектуалци. Завършил е Бургаски свободен университет (България), специалност “Финанси”, “Магистър по икономика”.

Докторант към Центъра по икономически и управленски науки на Бургаски свободен университет. Автор на множество публикации на български, руски и английски език, от които се откроява участие в колективната монография “Финансовая устойчивость инвестиционных компании”, издадена през 2018 г. (ISBN 978 619 7125 610).

Трудовата си дейност започва като помощник на финансовия директор на Жамбълския областен филиал на застрахователната компания “АТФ Полис”, директор на Южния регионален център (2001 – 2004 г.). След това е генерален директор на ТОО “Тамерлан Транс Сервис” (2004 – 2006), директор на департамент “Маркетинг” на ТОО “Атырауский нефтеперерабатывающий завод” (2006 – 2009), генерален директор на ТОО “БМ Атырау” (2009 – 2010), Генерален директор на ТОО “Гурал” (2010 – 2012), генерален директор на ТОО “Кулан ТБ” (2012 – 07.2017), председател на УС на СПК “Каспий” (07.2017 – 12.2018).

Владее казахски, руски, английски и турски език.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.