Въведение в маркучологията

ISBN:
978-954-471-104-7
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1 cm
Брой страници: 
160 стр.
Година на издаване: 
2010
Рейтинг: 
5
Цена: 
16,00 лв.
Отстъпка: 
-0.00 лв
Цена: 
16,00 лв.

В тази малка по обем книга е направен опит да се поднесат на заинтересувания читател основните постановки на все още непопулярната у нас наука маркучология.

Предвид популярния характер на изложението, монографията е съзнателно изчистена от типично научната и математична терминология, като е наблегнато на философската същност, природонаучните, психологични и религиозни доктрини, съставляващи основата за изграждане и развитие на една фундаментална наука.

Настоящата монография е първи опит да се популяризират постиженията на съвременната маркучология и като такава, със сигурност не е лишена от недостатъци. Авторът ще приеме с благодарност всички критични бележки и предложения, касаещи предмета на науката, основните теории и пътища за разрешаване на проблемите, както и забележки, свързани с оформянето на настоящото изложение.

Книгата е предназначена за всички любознателни читатели, интересуващи се от проблемите на маркучологията. Потенциално може да бъде ползвана като идейно помагало при съставянето на един последващ учебник по тази дисциплина, съобразно учебните планове на горните курсове на гимназиалните училища или университетите.

Авторът изказва своята най-искрена благодарност към всички, които подпомогнаха идейно и редакционно, със съвети, критични бележки и предложения по оформлението и цялостното изпълнение на тази книга.

Авторът

--------------

Що е маркучология и какво е мястото на тази наука сред другите науки и в съвременното общество.

Според най-големия авторитет в тази област проф. Клиинботъм – доктор на маркучологическите науки – (Prof. Dr. D. Cleanbottom) – маркучологията най-общо е наука, изучаваща качествените и количествени закономерности, съпътстващи отделителните процеси в живия свят.

Науката маркучология е естествена наука. Предмет на нейните изследвания е обмяната на веществата при живите организми и проблемите които съпътствуват тази обмяна при човека.

Маркучологията като наука е сравнително млада, затова и интересът към нея е малък. Това се дължи на недоброто познаване на основите на науката и поради тези причини се отхвърля от някои научни институции, но както казахме това се дължи на некомпетентност, консерватизъм и бюрократизъм – явления, съпътствуващи неотклонно нашето съвременно ежедневие. Науката маркучология се занимава с проблеми, касаещи всички нас – от професорите до общите работници; от министрите до метачите и ваксаджиите по пътищата, т.е. тя е човекоориентирана. Погледнато от този аспект, трудно може да се определи мястото на тази наука сред другите науки. От гледна точка на предмета на изследване маркучологията е социална наука, т.е. тя се занимава с чисто човешки проблеми, които в общия случай могат да се разглеждат като проблеми, произтичащи от урбанизацията, но погледнато от физиологическата страна на процесите тази наука има своето място сред естествените науки. Тези най-общи разсъждения ни дават основание да разглеждаме маркучологията като фундаментална наука.

...

От гледна точка на историческото развитие маркучологията бележи три основни етапа:

стихийна маркучология – маркучологията през робовладелческия строй до началото на XVIвек;

вулгарна маркучология – маркучологията от ХVI до началото на осемдесетте години на ХХ век – най-ярък представител – Франсоа Рабле (1493-1553);

3/4-цолова маркучология – това е съвременната маркучология, развита от проф. д-р Клиинботъм през осемдесетте години на миналия век. Това е и маркучологията, която е разгледана в настоящия труд. Произходът на названието “три четвърти цолова маркучология” е обяснено в книгата.

...

Съвременната маркучология се развива в следните насоки:

Първо: Основни зависимости между начина на хранене и проблемите на ходене по голяма нужда;

Второ: Основни предпоставки за правилното протичане на глобалния процес;

Трето: Предварителни процедури;

Четвърто: Техника на изхождането;

Пето: Заключителна процедура.

Всеки от тези пет аспекта е разгледан поотделно и обстоятелствено в монографията.

--------------
Из “Въведение в маркучологията” ----->>>>>
--------------

Редактор: 
Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: