Марина Владева

Марина Владева е родена през 1979 г. в гр. Смолян. През 2003 г. завършва славянска филология (специалност сръбски и хърватски език и литература) във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

През 2010 г. защитава дисертация със заглавие “Историческата тема между двете световни войни и трансформациите й в романите на Емилиян Станев и Иво Андрич”.

Преподавала е във Великотърновския университет, в Тараклийски държавен университет “Григорий Цамблак”, Р. Молдова, а през октомври 2012 г. е избрана за главен асистент в катедра “Български език и литература” в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, където чете лекции по съвременна българска литература и по славянски литератури.

Автор е на книгите: “Мостове и крепости на смисъла. Литературнокритически статии и интерпретации на южнославянския роман от ХХ век” (2012 г.), “Срещите на Емилиян Станев с Иво Андрич” (2015), “Българската литература на ХХ век – диалози, (пре)прочити, размишления” (2016), “Маргиналът: присъстващата фигура на отсъстващия. Наблюдения върху фигурата на художника в българската литература на ХХ век” (трилогия, 2017 г.) и на десетки публикации в специализирани научни издания и сборници.

Книги от автора

Редактор на книги

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.