Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIII, книга 1, “Технически и природни науки”, 2014

ISBN:
1312-1359-1
Размери: 
30 × 21 × 0.8 cm
Брой страници: 
80 стр.
Година на издаване: 
2014
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Отстъпка: 
-0.00 лв
Цена: 
0,00 лв.

Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIII, книга 1, “Технически и природни науки”, 2014

-------------

Съдържание

Милен Тодоров
Оценка за надеждност на прогнозите за мутагенност за химични съединения посредством некомерсиални компютърни системи
Рецензент: доц. д-р Св. Желева

Милен Тодоров
Оценка за приложимост на QSAR  модел за PXR активатори при прогнозиране на ефекта за лекарствени препарати и пестициди
Рецензент: доц. д-р Св. Желева

Здравка Николаева
Имитационен модел за сумарна слънчева радиация, индикатор на КАВ по отношение на озона и ултравиолетов индекс за Община Бургас
Рецензент: доц. д-р Р. Куцаров

Димитър Парашкевов, Павлик Рахнев
Реализиране на прецизни резистивни елементи за мултичипни модули
Рецензент: проф. д-р Б. Богданов

Емилия Иванова, Ивайло Димитров, Севдалина Турманова
Получаване и охарактеризиране на звездовидни хибридни  (АB)2C блокови съполимери
Рецензент: доц. д-р Д. Кирякова

Йорданка Ташева, Антон Паличев, Петко Петков, Тодор Паличев
Получаване на добавки, подобряващи експлоатационните свойства на бензини
Рецензент: доц. д-р Я. Колева

Йорданка Ташева, Антон Паличев, Тодор Паличев
Прилагане на добавки, подобряващи експлоатационните свойства
Рецензент: доц. д-р Д. Йорданов

Красимира Георгиева, Петко Петков, Йордан Денев
Охарактеризиране на стабилността на биодизел и неговите смеси чрез методите на инфрачервената спектроскопия
Рецензент: доц. д-р Д. Йорданов

Галина Григорова
Междулабораторно сравнение за осигуряване качеството на резултатите от лабораторни изпитвания
Рецензент: проф. дхн Ц. Годжевъргова

Галина Григорова
Динамика на общия брой на микроорганизмите в суровото краве мляко в зависимост от сезона на млекодобив
Рецензент: доц. д-р С. Александрова

Диана Инджелиева
Влияние на стартерна култура от LACTOBACILLUS PLANTARUM върху масообменните процеси при производството на сурово-сушени месни продукти от нераздробено месо
Рецензент: проф. дхн Ц. Годжевъргова

Петранка Пипева, Сабина Недкова, Пламена Атанасова, Живко Друмев
Оценка и анализ на технологичния риск в инсталация Газоочистка-2  в „Лукойл Нефтохим” АД Бургас, чрез метода МОЗАР
Рецензент: доц. д-р М. Никова

Кремена Димитрова, Пенчо Георгиев
Разработване на контур за регулиране на електромагнитния момент на асинхронен двигател в система за управление по вектора на главното потокосцепление на двигателя
Рецензент: проф. д-р С. Неделчева

Анатолий Александров, Ивайло Беловски
Изследване на термоелектрически модул на Пелтие
Рецензент: доц. д-р П. Рахнев

Лилия Станева, Ивелина Вардева, Цветослав Цанков
Моделиране процеса на получаване на код на Хеминг с обобщена мрежа
Рецензент: доц. д-р С. Сотиров

-------------

Редакционна колегия
проф. дпн Маргарита Терзиева (главен редактор)
проф. д-р Валентина Терентиева (Красноярск, Русия)
доц. д-р Пенка Пеева
проф. д-р Заур Заврумов (Пятигорск, Русия)
проф. дхн Любомир Влаев,
гл. ас. Иван Соколов

Технически сътрудник: инж. Илиана Ишмериева

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: