Маргарита Терзиева

Маргарита Терзиева е родена в Айтос. Живее и работи в Бургас. През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема “Приказникът на Андерсен в България”.

Интересът й към датския писател намира отражение в книгите й “Скандинавската литературна приказка и възприемането й в България” (1997 г.) и “Пресечна точка” (1998 г.), в десетки студии и статии по страниците на специализирания печат – в списанията “Деца. Изкуство. Книги”, “Български език и литература”, “Родна реч”, “Предучилищно възпитание”, “Картинна галерия”, “Театър”, “Обучението по география”; в сборници и годишници.

Тя превежда за първи път на български език няколко от по-малко известните Андерсенови приказки; изнася лекции и сказки по темата пред педагогическата общност.

Доктор на педагогическите науки. Професор в катедра “Педагогика и методика на обучението” към Факултета по обществени науки в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Книги от автора

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.

Страници

Редактор на книги

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
8,00 лв.