Финансово образование в предучилищна възраст

ISBN:
978-619-7123-85-2
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2 cm
Брой страници: 
196 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Финансовата култура е изключително важна, както за всекидневния живот на човека, така и като основа за вземане на важни решения от икономически аспект.

Монографията има своя научен и практико-приложен принос. Авторът заявява смело изследователски интерес за налагане и развиване на нова област на познанието в малката възрастова група. Обосновава научно необходимостта от ранно финансово образование и дава методическа основа за неговото реализиране в практиката у нас.

Проф. д-р Румяна Папанчева

-----------

Монографията представя сериозно многогодишно теоретично и емпирично изследване на проблемите за финансовото образование в детската градина. Актуалността на тематиката, оригиналните решения и теоретико-приложните резултати от изследванията, отразени в монографията я правят полезна за студенти от педагогическите специалности, учители и родители, интересуващи се от проблемите на финансовото образование в предучилищна възраст.

Доц. д-р Стоянка Петкова-Георгиева

-----------

Не на всеки се случва да стане предприемач, но всеки е длъжен да бъде финансово грамотен.
Уорън Бъфет

Искаме или не, икономиката перманентно присъства в живота на всеки. Властно и настъпателно тя поставя човек пред необходимостта да се справя с редица въпроси, предизвикани от сложната икономическа реалност. Това изисква съответни знания и умения за заемане на правилна позиция във всяка една ситуация. В тази връзка, финансовата култура е изключително необходима на всеки човек във всекидневния живот и при решаване на конкретни житейски задачи от икономически аспект.

Социалната действителност днес изправя детето от най-ранна възраст пред необходимостта да среща и решава проблеми от финансов характер. Очевидна е нуждата от основни финансови познания заложени още в детството, които да предоставят реални възможности за изграждане на добър живот, успешна кариера и финансова независимост в бъдеще.

Индивидуален успех, финансово благополучие, постижения в желаната сфера не могат да бъдат постигнати без качествено образование, което да отговаря на съвременните реалности и тенденции. Образование, което да има практическа насоченост, да позволява бърза адаптация и оптимално справяне с всякакъв вид ситуации в ежедневието. Съдържанието да включва аспекти на финансовата сфера заложени още в предучилищна възраст, като стартов етап, който е подготовка за следващия, училищния, когато детето реално ще е поставено в ситуации от всякакъв характер, включително от финансовата сфера. Първоначалните впечатления, базовите познания и опит в този момент се явяват необходима основа и предикатор за успешно взети решения в настоящето и бъдещето.

Проблемът за финансовата грамотност като присъща характеристика на съвременната личност е наложен от потребностите на времето. Неговата актуалност и значимост непрекъснато нарастват както за науката, така и за ежедневната човешка практика, особено днес, когато финансовият аспект е особено значим. Основна задача на всяка възпитателна институция е да гарантира готовност и способност на детето да живее в едно ново, хипермодерно общество, където технологичното ускорение и мудните темпове на социалната адаптация към динамичните промени във всяка една сфера на дейност, предизвикват перманентно задълбочаваща се обществена криза. (Каприева, 2001) „Наложително е да се подготвят личности с Европейски измерения, но затова е необходимо качество на възпитанието, особено в началният етап, което да има устойчиви проекции в бъдещето.” (Кушева, Р. 2008)

Въпросът за необходимостта от финансово грамотни личности е недостатъчно изследван в съвременната образователна система, особено за предучилищния етап на обучение и не е застъпен в учебните програми. Липсват подходящи методи и подходи за формиране на навици за адекватно поведение в света на финансите. Не съществуват съответни принципи и форми за развитие на конкретни качества на личността в това отношение, както и условия за формиране на необходимо финансово съзнание. За разрешаването на този проблем са отговорни детската градина и семейството като базисни образователно-възпитател-ни институции.

Финансовото образование в предучилищна възраст е процес, включващ запознаване на децата с достъпни знания за финансовите явления и процеси, и формиране на потребности, мотиви и качества за адекватно поведение в тази област. Достигането на определени резултати в процеса на обучението се определя като финансова подготовка. Тя осигурява първоначално запознаване и постепенно навлизане в същността на сложния свят, на конкретните понятия и категории в икономическата сфера. Основите на изграждането на финансовата култура трябва да бъдат поставени още в ранна възраст, като приоритетна е ролята на семейството и детската градина. Доказано е, че първите седем години от живота на детето са периодът в който се изгражда ключовият модел, представляващ старт в житейски аспект.

Робърт Фулам е категоричен, заявявайки: „Всичко, което трябва да зная съм научил в детската градина. Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа – съм научил от детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там в пясъчника на детската площадка в предучилищната група...”

Още по-радикален по темата е Масару Ибука, основател на технологичния гигант „Сони” и новатор в областта на възпитанието и обучението на деца в ранна и предучилищна възраст. Той е убеден, че: „Всичко се решава още преди детската градина, в детската градина вече е късно.” (Ибука, М., 2015)

Все още обаче остава не достатъчно осъзнат факта, че познавателния процес започва от деня на раждането. В подкрепа на това е и следната история:

„Имало едно време едно семейство... Родило им се дете. Родителите силно желаели да го възпитат правилно, за да стане добър човек. За тази цел решили да го оставят при един стар мъдрец в планината, разчитайки, че той ще го възпита на добри обноски, навици, поведение, включващи: отговорност, честност, почтеност, добронамереност. Отишли при мъдреца и го попитали:

– Мъдрецо, молим те да вземеш детето ни при теб и да го възпиташ!

Мъдрецът веднага попитал младото семейство:

– Колко е голямо детето ви?

– Едва на две седмици е – отговорил бащата.

– Закъснели сте... – отвърнал стария мъдрец.”

Коя възраст всъщност е най-подходяща, за стартиране на финансовото възпитание? – Със сигурност – колкото по-рано, толкова по-добре... „Не бива да се забравя, че предучилищното дете е изключително чувствително и възприемчиво към всички детерминанти на развитието, че този възрастов период е сензитивен за целенасочено възпитание.” (Батоева, Д., 1999, с. 6)

Факт е, че повечето умения, качества, компетенции е невъзможно да бъдат развити, ако не са формирани и усвоени в най-ранна възраст, когато децата имат почти неограничена способност да учат, без да полагат съзнателни усилия. Трайно запечатани чрез сетивата в мозъка, те се явяват сигурна основа и база за последващо развитие. Joline Godfrey е категоричен, „че финансовото възпитание трябва да стартира на 5-годишна възраст. Още в този период трябва да започне запознаване на децата с достъпни финансови термини, формиране на основни навици, умения и ценности, като всекидневно бъдат включвани в реални жизнени ситуации. По този начин от най-ранна възраст ще придобиват опит в областта на финансите, което гарантира превръщането им в отговорни и успешни възрасни.” (Godfrey, J., 2003)

С увереност може да се твърди, че бъдещето не принадлежи на детето, което завършва училище с най-високи оценки. Бъдещето принадлежи на детето усвоило най-добра печеливша учебна формула и с най-свежи технически идеи. (Кийосаки, Р., Ш. Л. Лехтър, 2004) В този контекст е наложително образователните институции да обучават подрастващите по начин, който да формира у тях способности и умения да постигнат финансово благополучие в бъдеще. Уилям Хардикопф твърди: „Едно от най-добрите неща, които можете да направите за едно дете, е да бъдете открити и честни по отношение на разговорите за пари. Ние учим децата да карат колело, да играят на бейзбол и да карат кола, но не говорим за пари.”

За да реализира целите си финансовото образование трябва да стартира още в предучилищна възраст, да продължи до завършване на висшето образование, а и след него, тъй като в условията на хипермодерните времена, в които живеем, финансовата неграмотност ще доведе до това, че „...не след дълго ще се озовем с масивна обществено-икономическа бомба със задействан часовников механизъм в ръцете.” (Кийосаки, Р., 2008, с. 62)

Авторът

-----------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: