Златка Александрова Димитрова

Златка Александрова Димитрова е родена през 1971 г. в гр. Пазарджик. Завършва магистратура, специалност “Учител по физическо възпитание и треньор по художествена гимнастика” в НСА “Васил Левски”.

Майстор на спорта по художествена гимнастика. Доктор по педагогика (методика на обучението по физическо възпитание и спорт).

Живее и работи в Бургас. Треньор по художествена гимнастика, съвременни танци, батон туарлинг и мажоретки. От 1995 г. е преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас,  Факултет по обществени науки, катедра “Педагогика и методика на обучението”.

Област на научни интереси: методика на физическото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст; аеробика, каланетика, пилатес, йога за деца и студенти; танцова гимнастика, модерен балет и мажоретни танци за деца и студенти; анимация в туризма – детска анимация, спортна анимация; двигателна активност и профилактика на стреса.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.