Подвижни игри със съвременни сюжети

ISBN:
978-619-7123-68-5
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
156 стр.
Година на издаване: 
2017
Рейтинг: 
0
Цена: 
10,00 лв.
Отстъпка: 
-2.00 лв
Цена: 
8,00 лв.

Методическото ръководство е написано въз основа на задължителните изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование и условията и процесите за тяхното постигане (ДОС) и съвременните изисквания на МОН – 2017 г. за ефективно обучение по физическо възпитание и спорт в детската градина и началното училище. Разглеждат се въпроси, свързани с теоретичната и методическата подготовка на бъдещите детски и начални педагози за провеждане на сюжетни подвижни игри.

Отразени са тенденциите на детската градина и началното училище за осъществяване на нов подход в образователния процес, при който е необходимо да се търси баланс между традиции и иновации.

Запознава студентите с характерните особености на играта и водещата и роля в тази възраст и по-конкретно с подвижните игри като форма, средство и метод на педагогическото взаимодействие и значението им за реализиране на задачите на физическото възпитание за социализиране на детската личност.

Подробно са изяснени ролята, значението и характерните особености на подвижните игри в предучилищна и начална училищна възраст. Заложена е идеята за богатата емоционалност на подвижната игра, за нейната познавателна и естетическа стойност, за възпитаване на ценни личностни качества.

Въз основа на общотеоретични и педагогически постановки са разгледани теоретичните и организационно – методическите основи на подвижните игри.

Представени са разнообразните възможности на подвижните игри за обогатяване на знанията на децата за околната действителност.

Конкретизирани са методическите насоки за организацията и провеждането на подвижните игри в съответната възрастова група. Предлагат се примерни  подвижни игри със съвременни сюжети, които ще подпомогнат работата на бъдещите детски и начални учители в практическата им работа.

Разработените игри са експериментирани в ДГ „Ран Босилек”, ДГ „Брезичка” и НБУ „Михаил Лъкатник” – гр. Бургас. Изказваме благодарност на детските и началните учители, които участваха в експеримента.

Съдържанието на методическото ръководство осигурява възможност за добра професионална подготовка на студентите, за успешната им реализация като детски педагози, чийто задължения са свързани с отговорната задача – да възпитават здрави, жизнеспособни, нравствено чисти и духовно богати детски личности.

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: