Аспекти на оценяването в образователни и социални институции

ISBN:
978-954-471-420-8
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
200 стр.
Година на издаване: 
2017
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Оценяването съпътства човечеството още от древността. Неговата поява се свързва с инициацията, която е публичен изпит за въвеждане на младежите в кръга на възрастните. С развитието на цивилизацията оценяването се превръща в процес, характерен за почти всяка дейност на човека, в която се търси ефективност и качество. Чрез него се съпоставят измерени реални постижения с предварително определени количествени и качествени критерии и норми. В този смисъл оценяването ни дава разстоянието между получения актуален опит и планирания желан резултат. Разминаването, а понякога и противоречието между тях водят до дискусии, дебати, крайни мнения, но винаги ангажират общественото внимание.

Оценяването в образователните и социалните институции има много аспекти. В настоящата колективна монография акцентът се поставя върху историко-педагогическите, психологическите и социално-педагогическите аспекти. Вниманието на авторите се насочва към оценяването на учебните постижения на учениците в училище и към оценяването в социално-педагогическата дейност и социалната работа.

В първа глава “Изпитите и оценяването в българското училище през периода 1878-1944 година” с автор Тинка Иванова се представя нормативната база, проследява се как появата на доцимологията и опитите за реформиране на изпитната система в Европа влияят върху българското образование, анализират се някои възгледи на учители и учени по проблема през изследвания период. Търси се мястото но оценяването в просветните закони и служебните доклади на министерството. Проучва се дейността на Българската секция за ново възпитание, свързана с разпространяване на добри практики за оценяване и въвеждане на тестовете като алтернативни методи за изпитване. Проучванията на учители относно мнението на ученици за оценяването и пречките към по-висок училищен успех могат да имат проекции и в съвремието.

Във втора глава “Психологически аспекти на оценяването в училище” с автор Биляна Великова-Цонкова се анализира спецификата на оценяването в контекста на педагогическата психология, взаимовръзките между различните участници в процеса по посока на позитивни и неблагоприятни ефекти от интеракцията. Разгледани са фактори, които влияят върху самооценката на ученика, корелиращи с обучителните постижения, с формирането на нови качества на личността. Дискутирани са мотивацията за успех и избягването на неуспеха, училищната тревожност, субективизмът в интеракцията между учител и ученик, спецификите на оценяването на деца със специални нужди. Представени са добри чуждестранни практики, които дават насоки за търсения в българската образователна система.

В трета глава “Оценяването в социално-педагогическата дейност – подходи и критерии” с автор Елена Дичева на преден план се извеждат системният и структурно-функционалният подход, представят се характеристики на социално-педагогическата дейност в образователна среда. Анализират се нейните основни направления и субекти. Във връзка с изследвания проблем се разглеждат компетенциите на социалния педагог и атестацията като метод за оценяване на трудовото представяне на педагогическите специалисти. На фокус са поставени критериите за измерване на ефективността на социално-педагогическата дейност в училище и работата на социалния педагог.

В четвърта глава “Оценяване на качеството на социалната работа” с автор Мария Дишкова се представят обекти, субекти, цели на оценяване в контекста на различни модели на социална работа. Анализират се социалните услуги в общността и в специализираните институции, свързаната с тях нормативна база за упражняване на контрол, която е водеща за оценяване на качеството на социалната работа. Разработен е въпросник за студенти – бъдещи социални педагози, чрез който те да оценяват качеството на работа на базови специалисти в различни образователни и социално-педагогически институции, свързани с тяхната практическа подготовка.

Монографията Аспекти на оценяването в образователни и социални институции е резултат от работа по проект “Актуални проблеми на оценяването в образователни институции”, финансиран с договор НИХ 382/2016 г. на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Тя е предназначена за студенти, преподаватели, базови специалисти, които проявяват интерес към проблемите на оценяването в образователни и социални институции.

Авторите

--------------

Рецензенти: проф. д-р Наталия Витанова, доц. д-р Надежда Калоянова
Научен редактор: доц. д-р Красимира Димитрова

--------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: