Тинка Иванова

Тинка Димитрова Иванова е родена на 3 януари 1959 г. в гр. Карнобат. Завършва Строителен техникум “Кольо Фичето” в Бургас и Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Педагогика”.

Доктор по педагогика, доцент в катедра “Педагогика и психология” в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Области на научен интерес: история на педагогиката и образованието, философия на образованието, подготовка и квалификация на педагогическите специалисти.

Научна продукция: автор на две монографии в областта на история на педагогиката и българското образование; учебници и учебни пособия по история на педагогиката; съавтор на един наръчник за педагогически специалисти; автор и съавтор на над 70 научни публикации у нас и в чужбина по проблемите на цялостното обучение; историческото развитие на началното училище; историческите и актуалните измерения на метода на Мария Монтесори; подготовката, квалификацията и продължаващото обучение на учителите.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.