Светозар Димитров

Светозар Костадинов Димитров е роден на 16 януари 1975 г. в гр. Бургас. Завършва ГПНЕ “Гьоте” в родния си град. Магистър по клинична и консултативна социална психология и психология на развитието в СУ “Св. Климент Охридски”.

Докторант по клинична психология в Нов Български университет, София. Преподавател в катедра “Педагогика и психология” в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научни интереси: клинична психология и психотерапевтични интервенции; психология на развитието в детска, преходна и юношеска възраст; процеси на групова динамика и тяхното приложение при работа в малки групи, общности и организации.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.