Надежда Калоянова

Надежда Ангелова Калоянова е родена през 1972 г. в гр. Бургас. Завършва магистратура в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Педагогика”. Доктор по педагогика от 2007 г. Доцент в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Области на научен интерес: училищна дидактика, педагогическа диагностика, образование и възпитание в мултикултурна среда, статус и роли на учителя в професията.

Автор на две монографии в областта на дидактиката и теория на възпитанието; две научни студии (едната публикувана в чужбина); съавтор на три наръчника за педагогически специалисти; над 40 научни публикации у нас и в чужбина по проблемите на преподаването в училище, образованието в мултикултурна среда, статуса и ролите на учителя в професията, възпитанието в съвременната институционална среда.

Ръководител, координатор и член на екипа на пет научно-изследователски проекти в областта на педагогиката. Ключов експерт и екперт-обучител в образователни програми и проекти по ОПРЧР в сферата на образованието. Лектор в Постоянна академия за наука и иновации в образованието към СБУ при КНСБ.

Рецензент на книги

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.