Елена Петкова

Елена Петкова Петкова е родена през 1960 г. в гр. Бургас. Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Педагогика”.

Преподавател в катедра “Педагогика и психология” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научни интереси: Права на детето в образованието; Андрагогия; Педагогическа етика; Ценности и социализация; Управление на образованието; Превенция за деца и младежи в риск; Гражданско участие за изграждане на подкрепяща среда.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.