Биляна Великова-Цонкова

Д-р Биляна Николаева Великова-Цонкова е родена през 1976 г. в гр. Варна. Завършва психология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Доктор по психология от 2005 г. към Института по психология при БАН.

От 2007 г. е преподавател в катедра “Педагогика и психология” към Факултет по обществени науки при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Изследователските й интереси са насочени към различни социални групи (училищна общност, етнически групи, лица със заболявания), механизми за социална подкрепа, междуличностни отношения и социална перцепция.

Участва с доклади в десетки български и международни научни форуми и има значителен брой публикации, които покриват широк кръг области от социалната психология, психологията на здравето, педагогическата и организационна психология.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.