Мария Дишкова

Мария Стоянова Дишкова е родена през 1978 г. в гр. Бургас. Средното си образование завършва в Английска гимназия “Гео Милев” и паралелно СМУ “Панчо Владигеров” специалност “Пиано” в родния си град.  Бакалавър по социална педагогика и магистър по педагогика на девиантното поведение в СУ “Св. Климент Охридски”.

Доктор по педагогика, преподавател в катедра “Педагогика и психология” в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Научни интереси: социална педагогика; педагогика на девиантното поведение; девиантното поведение като педагогически феномен; детето с девиантно поведение; работа с деца с девиантно поведение.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.