Проблеми на оценяването в педагогическата практика

ISBN:
978-954-471-434-5
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2 cm
Брой страници: 
184 стр.
Година на издаване: 
2017
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Сборникът със студии и статии Проблеми на оценяването в педагогическата практика е резултат от работа по проект “Актуални проблеми на оценяването в образователни институции”, финансиран с договор НИХ 382/2016 г. на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Той е доказателство за успешно реализиране на задачите на проекта, насочени към:
• Емпирично изследване на компетентността на педагогическите субекти за осъществяване на контрол и оценка в образователна среда.
• Емпирично изследване на нагласите на педагогическите и заинтересовани субекти към процесите на контрол и оценяване в образователна среда.
• Разработване и апробиране на критериални модели за контрол и оценка на дейността в образователни институции.

Задачите на проекта, свързани с обучението на студентите са:
• Формиране на умения за провеждане на емпирични изследвания.
• Изграждане на професионални умения за взаимодействие в образователна среда.
• Утвърждаване на екипния подход в научно-изследователската и практико-приложна дейност.

Сборникът е структуриран в три глави. Тяхното тематично разнообразие е доказателство за сложността на оценъчните дейности и процедури в педагогическата практика.

Първа глава е насочена към проблемите на оценяването на професионално-педагогическата дейност. Ел. Дичева представя професията “социален педагог”, обществената необходимост от нея, областите за изява и дейност, както професионално-личностните качества и професионалните компетенции на нейния изпълнител. М. Дишкова анализира резултати от анкетно проучване на студентско мнение за взаимодействието на обучаваните с университетските преподаватели.

Втора глава представя проблеми на оценяването в детската градина. М. Тодорова разглежда особеностите на самооценката, играта като фактор и някои примерни модели за нейното формиране в предучилищна възраст. П. Вълчева извежда технологичен модел за развитие на комуникативно-речевите умения на деца от подготвителна група чрез творчески разказ и как на практика се оценява неговата комуникативна насоченост.

Трета глава поставя акцент върху различни аспекти на оценяването в училище. М. Дишкова представя гледните точки на ученици, родители и педагогически специалисти за поведението на детето в съвременната класна стая. Т. Иванова анализира субективизмът в оценяването на учебните постижения на учениците чрез опита на бъдещи педагози. Статиите на студентите Ваня Иванова (III НУПЧЕ), Миролюба Радева (II НУПЧЕ), Петя Николова (II НУПЧЕ) и Калина Динева (III ПНУП) са резултат от участието им в проекта и осъщественото от тях проучване както на урочната дейност на учителя, така и на оценяването като нейна съставна част.

Сборникът е предназначена за студенти, преподаватели, базови специалисти, които проявяват интерес към проблемите на оценяването в образователни институции.

доц. д-р Тинка Иванова

----------------

Съдържание

Елена Дичева
Характеристика на дейността и професионален портрет на социалния педагог – условие за обективна оценка и признание на работата му

Мария Дишкова
Оценяване на университетския преподавател – гледната точка на студента

Марияна Тодорова
Себеоценката в предучилищна възраст – фактори и средства за повишаването й

Пенка Вълчева
Оценяване на комуникативната насоченост в творческите разкази на децата в подготвителна група

Мария Дишкова
Оценяване на поведението на учениците в класната стая като резултат от семейното възпитание и педагогическото влияние

Тинка Иванова
Субективизмът в оценяване на учебните постижения на учениците – проблеми и решения

Ваня Иванова
Оценяване на качеството на уроци за усвояване на нови знания по “Околен свят” във втори клас

Миролюба Раднева
Ученици, учители и родители за оценяването в начален етап

Петя Николова
Оценяването и мотивацията за учене през погледа на четвъртокласници

Калина Динева
Ученическа книжка от 1937 година – съдържание, оценяване, правила

----------------

Съставител: 
Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите