Киноприказката в детската градина и началното училище

ISBN:
978-954-471-888-6
Размери: 
20 × 13 × 1 cm
Брой страници: 
112 стр.
Година на издаване: 
2022
Рейтинг: 
0
Цена: 
10,00 лв.
Цена: 
10,00 лв.

Книгата “Киноприказката в детската градина и началното училище” дава отговор на редица научно-теоретически и практико-приложни проблеми при работа с двупланово изградени жанрови форми в процеса на обучение.

Авторите предлагат своите гледни точки, стимулирайки мисленето на бъдещите читатели с решения, почерпени от реалната педагогическа практика. Техният труд е адресиран към разнородна аудитория – педагогически специалисти, студенти, родители, изследователи.

-----------------

Художественият синкретизъм в образованието обуславя неразривните връзки между литературата, изобразителното изкуство и музиката, като към тях могат да се прибавят театърът и киното. Тази книга изследва част от визираните по-горе взаимоотношения в рамките на възрастовия период от 3 до 10 години – в детската градина и началното училище.

Маргарита Терзиева с основание отбелязва, че прилагането на киноприказки в ситуации и киноуроци в системата на литературното обучение е една от стратегиите, които изграждат новата образователна парадигма на 21. век. В разработката си “На границата между литературата и киното” тя разглежда пресечните точки между кино и литература с оглед раждането на киноприказката като жанр и нейните проекции в езиково-литературното обучение. Под нейно ръководство студенти от бакалавърските и магистърските педагогически специалности в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” разработват киноприказки за 3. – 4. група в детската градина и 3. – 4. клас.

В “Декодиране на методически алгоритми в киноприказката” Екатерина Чернева представя практически разработки на ситуации и уроци за предучилищна и начална училищна възраст чрез “разшифроване” на киноприказката от гледна точка на университетския преподавател по методика на обучението по Български език и литература. Нейните ситуации и уро­ци предлагат богат инструментариум за работа с този дву­планов жанр.

Смилена Смилкова във “Възприемане на филмова музика в начална училищна възраст чрез образци на българското кино от 70-те години на 20. век” търси през призмата на музикалната педагогика кинопрочита на конкретни нравствени послания, завещани от “златната епоха” на българското детско кино, които могат до доведат до появата на киноприказки в урока по музика. В теоретичен план тя подсказва теми, идеи и сюжети, които ще обогатят практиката на учителя по музика. Освен това в приложен план са изведени конкретни задачи към учениците, свързани с разкриването на образи и чувства, които откъси от инструментална и вокална филмова музика будят у тях.

Всички идеи в книгата предлагат търсене и експериментиране на методически иновации, вариативни решения и разнообразни интерпретации. Авторите вярват, че те ще бъдат полезни за студенти, учители и преподаватели, свързани с педагогическото образование. Присъединявам се към мнението им и с високата си оценка препоръчвам отпечатването на труда “Киноприказката в детската градина и началното училище”!

доц. д-р Мариана Балабанова

-----------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: